۱۴۰۲ چهارشنبه ۹ فروردين
معرفي واحد

معرفي واحد تجهيزات پزشكي

مقدمه

روزگاري درمان بيماران عمدتا“ منحصر به تجويز دارو ، رعايت رژيمهاي غذايي خاص و انجام عمليات فيزيكي توسط خود طبيب مي گرديد . اما پس از انقلاب صنعتي و پيشرفت روزافزون تكنولوژي بويژه از نيمه دوم قرن بيستم امروزه تجهيزات و وسايل پزشكي نقش محوري و عمده اي را در سه حوزه پيشگيري ، تشخيص و درمان بيماريها ايفا مي كنند بنحوي كه اصولا“ تصور مركز درماني فاقد آنها دور از ذهن مي نمايد . از طرفي اين تجهيزات بجهت وجه سرمايه اي چه از نقطه نظر ابتياع و چه بلحاظ خدمات پس از فروش ، پارامتر بسيار مهمي در اقتصاد بهداشت مراكز درماني محسوب مي گردند . لذا همان قدر كه وجود اين تجهيزات و وسايل در صحن عملكرد و موفقيت مراكز درماني موثر ومفيد است ، عملكرد نادرست و يا مختل شدن آن ، در روند مراكز درماني و فعاليت متخصصين اختلال و اشكال و بعضا“ صدمات جبران ناپذير ايجاد مي نمايد . بنابراين وجود واحدي كه در مراكز درماني بطور تخصصي وظيفه مديريت بر اين سامانه ها را داشته و از طرفي از آخرين دست آوردها و پيشرفتهاي تكنولوژيكي اين عرصه مطلع و آنها را بدرستي در اختيار متخصصين امر قرار دهد ، اگرچه در كشور ما تا حدودي جديد و نو ظهور به نظر مي رسد ،  ولي در كشورهاي صاحب علم و تكنولوژي روز ، سالهاست كه امري معمول و بديهي مي باشد . 

 تعريف :

مجموعه ايست كه در سيستم ماتريسي سازمان بيمارستان وظيفه مديريت كليه امور مرتبط با تجهيزات و وسايل پزشكي را در راستاي تامين ايمني لازم براي بيماران و پرسنل و نيز بهره وري بهينه اين تجهيزات جهت ارتقاء سه شاخصه كارآيي ، اثربخشي و رضايتمندي بيماران بعهده دارد .

  اهداف:

1-     استفاده موثر از تجهيزات و وسايل پزشكي و بهره گيري بهينه از تمامي قابليت هاي آنها

2-    افزايش عمر مفيد تجهيزات ، تضمين صحت و دقت عملكرد آنها و جلوگيري از خرابيهاي زودهنگام و نابهنگام

3-    كاهش هزينه هاي نگهداري ، تعمير ، و زمان از كارافتادگي دستگاهها

4-     تامين ايمني لازم براي پرسنل و بيماران در ارتباط با تجهيزات و وسايل پزشكي

5-    هدايت بيمارستان به استفاده از تكنيكها ، تجهيزات و وسايل نوين متناسب با نيازهاي واقعي وتوانائيهاي مركز درماني

مشخصات فيزيكي واحد مهندسي پزشكي:

واحد تجهيزات پزشكي مركز آموزشي درماني استاد مطهري جهرم در سال 1393 با حضور نيمه وقت مسئول وقت واحد تجهيزات پزشكي مركز پيمانيه ( مهدي عليمددحقيقي ) راه اندازي و شروع به كار نمود و در سال 1394 با انتقال ايشان از مركز پيمانيه به مركز مطهري به صورت تمام وقت در شيفت اداري مشغول و آماده ارائه خدمات طبق شرح وظايف و تحت نظارت مقام مافوق ميباشد .

 اين واحد داراي يك اتاق شامل تجهيزات اداري و كارگاهي مشترك با واحد it   ميباشد .

 مشخصات نيروي انساني :

 يك نفر پرسنل در شيفت اداري

  

اطلاعات تماس :  

 تلفن داخلي : 287                   تلفن مستقيم :

Email: alimadad_m@yahoo.com

               

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/03
تعداد بازدید:
3320
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal