۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر
دبير آموزش مداوم


 

تصوير

معرفي

 

نام و نام خانوادگي: دكتر علي دهقاني

 

سمت: دبير آموزش مداوم

داخلي: 292

پست الكترونيك:a.dehghani@jums.ac.ir

 

سوابق

 

 
دكتري تخصصي پرستاري (PHD) 


 

شرح وظايف

 

 

 

§        سياستگذاري در راستاي پيشبرد اهداف آموزش مداوم و نيل به استانداردهاي لازم

§        هماهنگي با اداره كل آموزش مداوم و پيگيري اجراي كليه دستورالعمل هاي ابلاغي

§        برنامه ريزي جهت پذيرش و ثبت نام متقاضيان جامعه پزشكي و پيراپزشكي در برنامه هاي آموزش مداوم

§        هماهنگي و ايجاد ارتباط با ديگر بخش هاي دانشگاهي و خارج دانشگاهي در راستاي توسعه كمي و كيفي برنامه هاي آموزش مداوم تحت نظر معاونت آموزشي دانشگاه

§        همكاري با سازمانهاي نظام پزشكي و انجمن هاي علمي جهت اجراي برنامه[w1] 

§        مكاتبه با واحدهاي پشتيباني و تابعه جهت همكاري در اجراي برنامه

§        ايجاد هماهنگي بين قسمت هاي برنامه ريزي و اجرا و تسهيل فرآيندهاي مشترك بين اين دو بخش

§        نظارت بر بخش هاي برنامه ريزي و اجرائي برنامه هاي آموزش مداوم

§        نظارت و اجراي برنامه آموزش مداوم با توجه به جدول زمانبندي شده

§        ارزشيابي برنامه ها و ارسال نتايج ارزشيابي انجام شده به اساتيد

§        نظارت بر امور اداري و مالي آموزش مداوم در حد اختيارات قانوني

§        پيگيري فعاليتهاي آموزشي از جمله خود آموزي و آموزش هاي الكترونيكي

رياست كميته علمي آموزش مداوم

 [w1]

 

 
دانشگاه,علوم,پزشكي,جهرم,آموزش,مداوم,مديريت,رسالت,بازآموزي
تاریخ :
1398/08/19
تعداد بازدید:
2779
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal