۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ بهمن
واحد اجرايي

واحد اجرايي:


واحد اجرائي آموزش مداوم دانشگاه شامل قسمتها و شرح وظايف زير مي باشدكه به تفكيك ارائه مي گردد:
1- مسئول اجرائي
2-مسئول پاسخگوئي به مراجعين(امور ثبت نام و صدور گواهي ها اعم از گواهي شركت و...
3-مسئول سمعي بصري
شرح وظايف مسئول اجرائي
1- نظارت بر عملكرد پرسنل بخش اجرائي شامل همكاران شاغل در بخش:
الف)پاسخگوئي به مراجعين: همان اپراتورهاكه مسئوليت پاسخگوئي به مراجعين انجام امور ثبت نام و صدور گواهي شركت افراد را بعهده دارند.
ب)اجراي برنامه ها كه بر عهده مسئولين سالن؛ امور سمعي بصري-مسئولين خدمات-تاسيسات تداركات و غيره مي باشد.
2-تعيين و تقسيم مسئوليت افراد جهت اجراي برنامه هاي آموزشي بر اساس تقويم اجرايي در ابتداي هر ماه بر اساس مجوز صادره از مراجع مربوطه
3- تهيه پوشه اختصاصي مربوط به هر برنامه
4 -كنترل نحوه اجراي برنامه ها و حضور فعال در محل برگزاري
5-بررسي و اخذ مستندات هر برنامه پس از اجرا از مسئول سالن و رفع نقص دقيق مدارك در چارچوب دستورالعمل مربوط به نحوه تكميل پوشه برنامه ها
6- تحويل مستندات هر برنامه آموزشي به واحد نظارت و ارزشيابي
7-جمع بندي گزارش كار كيفي و كمي پرسنل در پايان هر ماه در قالب جدول عملكردي پايان هر ماه و ارائه به مسئول واحدبه منظور تنظيم وثبت عملكردها
مسئول پاسخگوئي به مراجعين
امور ثبت نام و صدور گواهي ها اعم از گواهي شركت تحت سامانه
1-  ورود اطلاعات مربوط به برنامه هاي آموزشي طبق تقويم مصوب به سيستم رايانه اي پس از اجراي هر برنامه بر اساس مجوز صادره مربوط به هر برنامه
2- انجام امور ثبت نام از متقاضيان شركت در برنامه طبق ضوابط و مندرجات مربوطه در مجوز برنامه ها و نيز اطلاعيه اتوماسيون و ارسال sms و دستورات مسئول واحد بر حسب اولويت هاي مورد نظر در مجوزها و ترتيب ثبت نام
3- اخذ ليست حضور و غياب نهائي از مسئول اجرائي كه به تائيد نامبرده نيز رسيده پس ازاجراي برنامه و ورود اطلاعات شركت كنندگان و سخنرانان حاضر و غائب به سيستم بر حسب تائيديه هاي مورد نظر و آماده نمودن سيستم جهت ارائه گواهي شركت در برنامه به متقاضيان (در مورد برنامه هائي كه صدور گواهي آنها توسط مسئول واحد آموزش مداوم به روزهاي بعد از اجراي برنامه موكول مي شود لازم است تائيديه لازم جهت صدور گواهي از مسئول واحد اخذ و سپس گواهي هاي افراد صادر و در سامانه تا هفت روز پس از اجرا ثبت ميگردد .
مسئول سمعي بصري
انجام كليه امور سمعي و بصري در مكان و زمان اجراي برنامه هاي آموزشي با هماهنگي مسئول اجرائي و مسئول سالن شامل:
1- تامين صوت و نور مناسب جهت اجراي برنامه در مكان سالن و فضاهاي فيزيكي مجاور سالن
2- تامين سيستم مناسب رايانه اي و تصويري جهت اساتيد و تصويري جهت مدعوين به منظور ارائه و بهره برداري از مطالب آموزشي
3 -ضبط صوتي تصويري برنامه هاي آموزشي مورد نظر در حد نياز اعلام شده از سوي واحد و مسئول اجرائي در برنامه ها
4- ارائه به موقع پيشنهادات و؛ يا نيازمنديها ويا مشكلات احتمالي در بخش سمعي بصري به صورت مكتوب به مسئول سالن و پيگيري مناسب به منظور حل و رفع مشكل؛ تا اجراي برنامه هاي آموزشي بعدي با مشكل مواجه نشود.
5- دقت كافي در زمان اجراي برنامه ها از نظر امور سمعي و بصري (در صورت ضرورت به خروج از محل لازم است يك نفر جايگزين با هماهنگي مسئول سالن براي امور سمعي و بصري در محل سالن مسنقر نمايد.)

اداره آموزش مداوم

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1395/12/28
تعداد بازدید:
2820
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal