۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر
واحد برنامه ريزي

واحد برنامه ريزي:

-
برنامه ريزي فرايندي است مداوم،منطقي، جهت دار ،حساب شده و آينده نگر به منظور هدايت و راهنمايي فعاليتهاي گروهي براي رسيدن به هدف هاي مطلوب.


فعاليت هاي عمده كه واحد برنامه ريزي آموزش مداوم به عهده دارد:
-
استاندارد سازي آموزش مداوم
-
ارتقاء كمي و كيفي برنامه هاي آموزش مداوم
-
ارتقاء سطح مهارت هاي آموزشي دبيران علمي و مدرسين برنامه ها
-
توسعه روش هاي نوين آموزش در برنامه هاي آموزش مداوم
-
برنامه ريزي كوتاه مدت و دراز مدت با توجه به نيازهاي آموزشي سازمان، منطقه يا گروه هاي تحت پوشش
-
مشاركت انجمن ها و سازمانها دانشگاهي و غيردانشگاهي در برنامه ريزي
-
بازنگري در برنامه هاي آموزش مداوم با توجه به نتايج ارزشيابي
-
تهيه و ارائه تقويم سالانه برنامه هاي آموزش مداوم 

 

 بررسي برنامه هاي مدون پيشنهادي از نظر مطابقت با مجموعه راهنماي مدون رشته هاي تخصصي و غيرتخصصي

 

اداره آموزش مداوم

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1395/12/28
تعداد بازدید:
2657
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal