۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ بهمن
مراحل رسيدگي به تخلفات در شوراي انضباطي

الف- طرح تذكر ارشادي:   

برخي دانشجويان به دليل عدم توجيه نسبت به قوانين انضباطي مرتكب سوء رفتارهايي مي گردند كه نيازمند نذكر يا ارشاد هستند ، بر اين مبنا شايسته است شوراي انضباطي دانشگاه در اولين مرحله و قبل از تشكيل پرونده انضباطي ،نسبت به دعوت از دانشجو به محل شوراي انضباطي و ارائه تذكرهاي ارشادي حسب موارد ارتكابي ، اقدام و مراتب را مكتوب نمايد.

 

ب- تصميم گيري:    

چنانچه به تذكرات داده شده توجه ننمايد، احضار و در خصوص موارد مطرح شده به وي تذكرات لازم داده ميشود و اظهارات وي كتباً در پرونده ثبت مي گردد.  پس از مصاحبه جهت تاثير آن بر رفتار دانشجو و اصلاحات صورت گرفته مجدداً تحقيقي به عمل آمده و پس از تكميل تحقيقات، پرونده جهت طرح در جلسه شوراي بدوي ارسال ميگردد كه در اين جلسات احكام مطابق شيوه نامه اجرايي شوراهاي انضباطي و متناسب با تخلفات صورت گرفته صادر مي‌گردد. پس از صدور حكم شوراي انضباطي بدوي و تحويل آن به دانشجو، وي مي تواند طي مدت 10 روز از تاريخ تحويل حكم، درخواست تجديد نظر خود را نسبت به حكم صادره به صورت مكتوب به دفتر شورا تحويل نمايد. در صورتيكه تقاضاي دانشجو داراي نكات قابل توجهي بوده و نياز به ارائه توضيحات جديد و يا مدارك مستند با شد، مجدداً با دانشجو مصاحبه مي شود و اظهارات نامبرده به طور كامل در پرونده وي ثبت و جهت صحت و سقم آن مجدداً پرونده به گروه تحقيق ارجاع تا پس از تحقيق پرونده در جلسه تجديدنظر مطرح گردد. و در نهايت پس از طرح پرونده در جلسه شوراي انضباطي تجديدنظر حكم صادره قطعي ولازم الاجراء مي باشد.

 

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/08
تعداد بازدید:
1839
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal