۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ بهمن
رسالت شوراي انضباطي

 

دوره دانشجويي عبور از دوره نوجواني به جواني است و زمان آموختن و تجربه اندوزي جهت ورود به عرصه هاي جدي زندگي است. لذا تشكيل شوراي انضباطي احترام گذاشتن به دانشجوو ايجاد جايگاه ويژه رسيدگي به تخلفات دانشجويي مي باشد تا تبعات سنگين قضايي بر دوش دانشجويان سنگيني نكند .با اين اوصاف شوراهاي انضباطي با حداكثر انعطاف و ظرافت با تخلفات دانشجويان برخورد مي نمايند و فرصت جبران براي دانشجويان لحاظ مي شود، لذا صدورآراء تعليقي، اخذ تعهد مكتوب و تذكر هاي انضباطي فرصتي است  براي جبران گذشته و درصورت عدم تكرارخطا وبراساس مصلحت وتشخيص اعضاي شوراي انضباطي دانشگاه، امكان حذف برخي ازسوابق انضباطي پس ازپايان دانش آموختگي مطابق آئين نامه ميسرخواهد بود .

   

دانلود فايل ورد...دانلود فايل
pdf

تاریخ :
1396/01/08
تعداد بازدید:
1636
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal