۱۴۰۰ جمعه ۳ ارديبهشت
برنامه استراتژيك
مقدمه:
سلامتي جامعه محصول تعامل عوامل زيستي ، رواني و اجتماعي است.در اين ميان نقش عوامل اجتماعي از اهميت ويژه اي برخوردار است به طوري كه عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، تاثير عمده اي بر ناخوشي ها ، بيماريها و مرگ و ميرها در جهان دارد. بنابراين جهت رسيدن به چشم انداز توسعه كشور در بعد سلامت جامعه، پرداختن به اين عوامل از ضروريات است. در اين راستا شناخت وضعيت موجود ، انجام مداخلات مرتبط با عوامل اجتماعي مي تواند نقش موثري در ارتقا سلامت جامعه داشته باشد.
چشم انداز:
ما به دنبال آنيم كه با استفاده از توان و استعداد موجود در منطقه ارتقا سطح علمي ،تكنولوژي و توانمندسازي مركز را سر لوحه كار خويش قرار داده تا در بين مراكز تحقيقاتي عوامل اجتماعي موثر بر سلامت دانشگاههاي ايران به پنج رتبه اول دست يابيم .
رسالت:
مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني جهرم در راستاي چشم انداز خود، ماموريت هاي زير را بر عهده دارد :
1-انجام پژوهشهاي بنيادي در زمينه عوامل اجتماعي موثر بر سلامت
2- انجام پژوهشهاي كاربردي همسو با نيازهاي سلامت جامعه در منطقه
3- توانمند سازي پژوهشگران در زمينه شناخت عوامل اجتماعي موثر بر سلامت
4-ايجاد بستر مناسب جهت انجام پژوهش هاي مرتبط با عوامل اجتماعي موثر بر سلامت
5- ارتقاء ظرفيت هاي پژوهشي با فراهم آوردن محيط مناسب
6- ارتباط با ساير مراكز علمي
7-انجام طرح هاي مشترك تحقيقاتي با ساير مراكز تحقيقاتي داخل و خارج در زمينه عوامل اجتماعي موثر بر سلامت
8-جلب مشاركت خارج سازماني
9-گسترش و انتشار دانش مرتبط با عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت
ارزش ها :
ارزش هاي حاكم در اين مركز مبتني بر محورهاي زير است :
1-رعايت موازين اخلاقي در امر پژوهش و تكريم افراد جامعه
2-تكريم محقق با رعايت حق مالكيت معنوي
3-توجه به ايجاد فرصت هاي برابر در جامعه جهت برخورداري از سلامت
4- توجه به توليد علم و دانش و حاكميت پژوهش با تاكيد بر ارتقا مستمر كميت و كيفيت پژوهش ها
5-ارزش نهادن بر فعاليت هاي بين بخشي و رويكرد هاي ميان رشته اي
6- توجه به الويت هاي تحقيقاتي بر اساس ظرفيت هاي بومي با توجه به هنجارهاي اجتماعي
7-اعتقاد بر توانمندسازي مردم در راستاي ارتقاي تحقيقات مبتني بر جامعه
8-اعتقاد به كاربردي نمودن نتايج پژوهش ها در جامعه
نقاط قوت :
1- وجود اعضاي هيئت علمي علاقمند به پژوهش
2- وجود سايت به نام مركز
3- وجود اولويت هاي پژوهشي به نام مركز
4- حضور معاون بهداشتي به عنوان هيئت موسس مركز
5- وجود داده هاي لازم در معاونت بهداشتي
6- وجود كارشناسان مجرب در حوره معاونت بهداشتي
7- وجود دبيرخانه شاخص هاي عدالت در سلامت
8- ارتباط مناسب با برخي مراكز تحقيقاتي تحت پوشش
نقاط ضعف:
1- كمبود بودجه هاي اختصاص يافته به مركز تحقيقات SDH
2- تغيير زودهنگام مديريت در سطح دانشگاه
3- ضعف در جمع آوري داده ها و مستندسازي
4- ضعف در جذب منابع مالي خارجي
5- محدوديت تعداد پژوهشگرعلاقمند به بحث SDH
6- نداشتن چارت و تشكيلات مستقل
7- عدم وجود دانشجويان تحصيلات تكميلي در زمينه SDH
فرصت ها :
1- حمايت دولت از مرا كز تحقيقاتي
2- توجه ويژه وزارت بهداشت برعوامل اجتماعي موثر بر سلامت
3- وجود سند جامع علمي سلامت
4- وجود مجمع خيرين سلامت
5- وجود دانشگاه هاي متعدد در شهرستان
6- امكان مشاركت با سازمان بهزيستي و ساير NGOها
7- وجود دبيرخانه SDH در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
8- وجود ساير سازمانهاي مرتبط با عوامل اجتماعي موثر بر سلامت(فرمانداري،شهرداري،آموزش و پرورش،...)
تهديدها :
1- ضعف مشاركت جامعه در تحقيقات پزشكي
2- تغيير آيين نامه ها و قوانين و وجود سياست هاي مقطعي
3- عدم همكاري برخي سازمان ها و ادارات مرتبط با عوامل اجتماعي موثر بر سلامت
4- تغيير مديريت ها در سطح شهرستان
5- اعتبارات ناكافي در زمينه پژوهش
6- كمبودكتاب هاي مرجع به زبان فارسي در زمينه مسائل سلامت اجتماعي
G1: بهبود كمي و كيفي تحقيقات در راستاي عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت
O1: افزايش طرح¬ها و مقالات پژوهشي مرتبط با مركز به ميزان10% نسبت به سال قبل
O2: برگزاري حداقل يك همايش هر 2 سال يكبار در راستاي اهداف مركز تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت
O3: افزايش 15% درصد مقالات چاپ شده در مجلات نوع يك و دو
O4: افزايش چاپ حداقل 50% نتايج تحقيقات
G2: ارتقاء مشاركت درون و برون سازماني در زمينه تحقيقات عوامل اجتماعي تعيين كننده سلامت
O1: عقد تفاهم¬نامه همكاري مشترك با مركز تحقيقاتي مرتبط در كشور و مراكز بين المللي
O2: عقد تفاهم¬نامه همكاري مشترك با سازمان¬هاي مرتبط با مؤلفه¬هاي اجتماعي سلامت (فرمانداري، شهرداري، آموزش و پرورش، بهزيستي و...)
O3: جلب حمايت ملي و علمي بنياد علمي نخبگان، نهاد رياست جمهوري
O4: جلب مشاركت ساير معاونت¬هاي در راستاي تحقيقات در زمينه مؤلفه¬هاي اجتماعي بر سلامت
G3: به كارگيري نتايج توليد شده به منظور ارتقاء سلامت جامعه
O1: تعيين اولويت¬هاي پژوهشي منطقه و شهرستان
O2: افزايش تعداد طرح¬هاي تحقيقاتي
O3: تأليف يا ترجمه كتاب در زمينه عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت
G4: راه¬اندازي رشته¬هاي تحصيلات تكميلي و ارشد و PHD by Research در زمينه تحقيقات عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت
O1: ارتقاء سطح علمي هيئت مؤسس مركز
O2: بهبود فضاي فيزيكي و و آزمايشگاهي
O3: بهبود امكانات و منابع الكترونيكي مركز

دانلود فايل ورد...دانلود فايل pdf

تاریخ :
1396/01/08
تعداد بازدید:
2124
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal