۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ بهمن
رسالت گروه
ماموریت (رسالت) گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی
گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی جهرم یکی از گروه های آموزشی دانشکده است که خدمات آموزشی خود را در 2 مقطع علوم پایه و علوم ارائه می دهد. این گروه متولی ترویج رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه، نهادینه کردن راهبردهای مراقبت های اولیه سلامت در جامعه، خانواده و افراد پزشک خانواده، نظام ارجاع و تعیین کننده های اجتماعی سلامت در جامعه تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی می باشد. رسالت گروه پزشکی اجتماعی این دانشکده آموزش، پژوهش و تربیت دانشجویانی است که آگاهی و شناخت کافی در زمینه علوم بهداشتی را داشته و مهارت های مربوط به سنجش مستمر نیازهای سلامت افراد و جوامع، برنامه ریزی ارائه خدمات طب پیشگیری و ارزشیابی برنامه های بهداشتی را کسب نمایند.
 
دورنما (چشم انداز) گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی
گروه پزشکی اجتماعی یکی از گروهای آموزشی است که کلیه اهداف آموزشی و پژوهشی آن در راستای اهداف آموزش پزشکی پاسخگو می باشد. این گروه سعی دارد با در نظر گرفتن سیاست های ملی- منطقه ای و دانشگاهی، شرایط آموزشی و پژوهشی گروه را بعنوان یکی از موفق ترین گروه های آموزشی ارتقاء دهد.
 
که دراین راستا چشم انداز در حوزه های زیر تعریف می شود:
   * افزایش تعداد اعضای هیئت علمی
   * ارتقاء امکانات آموزشی-پژوهشی گروه
   * نیروی انسانی غیر هیات علمی بعنوان مربیان دوره کارآموزی و کارورزی
   * مشارکت در آموزش های همگانی سلامت و بهداشت
   * برگزاری کارگاه ها و دوره های روش تحقیق
   * ارتقاء رتبه و موقعیت آموزشی، پژوهشی گروه پزشکی اجتماعی در جشنواره ها
 
1- نقاط قوت:
   * فراهم بودن بستر مناسب آموزشی و پژوهشی در عرصه سلامت
   * داشتن دانشجویان علاقمند و مستعد
   * ارایه خدمات پیشگیری و ارتقای سلامت در سطوح سرپایی در جامعه از طریق کلینیک تخصصی فوق تخصصی دانشگاه
 
2- نقاط ضعف:
   * ناکافی بودن تعداد اعضای هیات علمی
   * محدودیت فضای فیزیکی
   * عدم تناسب بین توانمندی ها با سیاست های حمایتی از گروه
   * نا مشخص بودن اعتبارات آموزشی پژوهشی گروه
   * کمبود کارشناس آموزشی پژوهشی در گروه
   * عدم حمایت مادی و معنوی از اولویت های آموزشی و پژوهشی گروه
 
3- فرصت ها:
   * نگرش ودیدگاه مثبت مسئولین وزارت متبوع در جهت اهداف توسعه آموزشی و پژوهشی گروه های پزشکی اجتماعی و خانواده
 
4- تهدید ها:
   * در نظر نگرفتن سهمیه کافی جهت گروه پزشکی اجتماعی در فراخوان های جذب هیئت علمی دانشگاه
   * عدم توجیه کافی بسیاری از کارشناسان آموزشی در عرصه بهداشت در مورد اولویت های آموزشی گروه پزشکی اجتماعی و ضعف همکاری
 
 
اهداف گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی
1- اهداف آموزشی
   * کسب دانش در زمینه:
      - ساختار و استاندارد شبکه بهداشت و درمان
      - شرح وظایف هر یک از واحدهای شبکه و کارکنان مراکز بهداشتی درمانی و بهورزان
      - نحوه ارتباط بین اجزای مختلف شبکه
      - نظام ارجاع
      - روش ها و شیوه های ارتباط با جامعه هدف اهمیت و چگونگی بازاریابی اجتماعی
      - روش های آموزش و مشاوره برای تغییر رفتار سلامتی
      - نقش ارتباط برون بخشی و جلب حمایت همه جانبه (advocacy) در ارتقاء سلامت
      - شرح وظایف شغلی پزشک در نظام ارائه خدمات
      - برنامه های ادغام یافته در نظام شبکه و دستورالعمل های برنامه سلامت کشوری دارای اولویت
      - اصول و اجزای PHC
      - سیستم جمع آوری اطلاعات در نظام شبکه بهداشت و درمان (از جمله نحوه شناخت جمعیت تحت پوشش، سرشماری و نحوه تکمیل و کاربرد زیج حیاتی)
      - عوامل موثر بر سلامتی (ازجمله عوامل اجتماعی موثربرسلامت)
      -  روش های تحقیق و اولویت بندی مشکلات سلامت و راهکارهای کاهش عوامل خطر مهم در سطح فرد و جامعه
      - نحوه محاسبه شاخص های بهداشتی با استفاده از زیج حیاتی
      - اپیدمی و طغیان ها و نحوه تشخیص آن
      - ارزیابی خطر در سطح فرد و جامعه و روش های پیشگیری از آن
      - اصول مدیریت، نحوه مدیریت خدمات و مراکز بهداشتی درمانی- پزشک خانواده شهری
      - سامانه یکپارچه سیب (با اولویت وظایف پزشک، نحوه مدیریت تیم سلامت با استفاده از سامانه)
      -  نحوه نقد عملکرد کارکنان نظام سلامت در مرکز بهداشتی درمانی و خانه بهداشت- پزشک خانواده روستایی
      - نظام مراقبت و تعاریف موارد مشکوک محتمل و قطعی بیماری های واگیر شایع
      - برنامه های سلامت کشوری
   * حضور در خانه بهداشت و مرکز بهداشتی درمانی روستائی و شهری بررسی ساختار آن ها و مقایسه با استانداردها و گزارش نتیجه
   * مشارکت در ارائه خدمات مراقب از کودکان (مانا-کودک سالم)
   * مشارکت در ارائه خدمات مراقب از مادران باردار (اعتلای سلامت مادران)
   * مراقبت تنظیم خانواده در حد دستورالعمل
   * انجام فعالیت های بهبود تغذیه
   * آموزش بهداشت
   * مراقبت های سالمندان، نوجوانان و جوانان در حد دستورالعمل
   * مراقبت های بهداشت محیط در حد دستورالعمل تحت نظارت آموزش دهندگان مربوطه
   * مراقبت های بهداشت حرفه ای در حد دستورالعمل تحت نظارت آموزش دهندگان مربوطه
   * مراقبت های بهداشت و دندان در حد دستورالعمل تحت نظارت آموزش دهندگان مربوطه
   * مراقبت های بهداشت مدارس در حد دستورالعمل تحت نظارت آموزش دهندگان مربوطه
   * کنترل بیماری های (واگیر و غیر واگیر) شایع منطقه در حد دستورالعمل
   * انجام فعالیت های مرتبط با واکسیناسیون
   * مراقبت های بهداشت روان در حد دستورالعمل
   * پیگیری یک مورد از مورد ارجاع در سطوح مختلف
   * برقراری ارتباط با حضور در تیم سلامت با جامعه مربوطه
   * ارزیابی عوامل موثر بر سلامتی در سطوح فرد و خانواده و جامعه
   * بکارگیری راهکارهای کاهش عوامل خطر مهم در مراجعین تحت نظر آموزش دهنده مربوطه
   * تکمیل زیج حیاتی و سایر فرم های اطلاعاتی و محاسبه و تفسیر شاخص های بهداشتی
   * اولویت بندی و گزارش مشکلات منطقه تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی
   * استفاده ازروش های آموزش و مشاوره برای تغییر رفتار سلامتی تحت نظر آموزش دهنده مربوطه برای مراجعین
   * تغییر در نگرش و رفتار مطابق با شاخص های مدون استانداردهای آموزش عمومی
   * با تاکید بر اخلاق پزشکی و اسلامی رفتار حرفه ای، پاسخگویی و احساس مسئولیت، ارتباط موثر و آموزش بیمار، کار گروهی، جامعه نگری و پیگیری
 
2- اهداف پژوهشی:
   * ارائه مشاوره های پژوهشی به ویژه در بخش متدولوژی و آمار به دانشجویان و اعضای هیئت علمی
   * همکاری با معاونت پژوهشی دانشکده درارائه خدمات پژوهشی
   * راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی مقاطع مختلف
 
3- اهداف خدماتی:
   * ارایه پیشگیری و ارتقای سلامت: سطوح سرپایی، بیمارستانی (از طریق مراکز پیشگیری و ارتقای سلامت) و جامعه در کلینیک تخصصی فوق تخصصی دانشگاه
 
 
 
تاریخ :
1401/08/28
تعداد بازدید:
62
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal