۱۴۰۱ يکشنبه ۱۶ بهمن
رسالت گروه
چشم انداز
گروه چشم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم قصد آن را دارد تا با ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی مرتبط به دانشجویان علوم پزشکی و تربیت پزشکانی عالم و توانمند در عرصه های مربوطه و نیز با ارتقاء استانداردهای آموزشی و پژوهشی خود به سطح ایده آلی از آموزش و پژوهش با رویکرد طب پزشکی برسد.
 
رسالت
گروه چشم با ارتقاء سطح کیفیت تشخیص و درمان بیماری های چشمی و ارتقاء سطح دانش دانشجویان پزشکی و کادر درمان به ارائه خدمت در جامعه می پردازند. همچنین در زمینه درمان ، این گروه تمام خدمات تخصصی ) کلینیکی و پاراکلینیکی ( بیماران با تشخیص بیماری های چشم را در مرکز درمانی انجام داده و متخصصین گروه با حضور دردرمانگاههای چشم که درتمام طول هفته فعال می باشد بیشترین خدمات را به مردم شریف ارائه می دهند در زمینه آموزش ، این گروه به تربیت دانشجویان پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای اقدام می نماید و با برگزاری کالس های آموزشی، حداکثر تالش خود را برای ارتقاء سطح دانش دانشجویان پزشکی در بخش های چشم با بهترین کیفیت آموزش های الزم علمی وعملی را فراهم می کند همچنین این گروه جهت باال بردن سطح دانش پرسنل بیمارستان و دانشگاه با برگزاری نمودن کالسهای آموزشی و همچنین در زمینه پژوهشی, اعضای این گروه با ارائه مقاله های متعدد در سطح کشور و سطح بین المللی و با حضور فعال در کنگره ها و سمینار های علمی داخل و خارج کشور، بیشترین تالش را جهت باال بردن سطح علمی خود داشته اند . این گروه باهمکاری واحدبهداشت دانشگاه جهت باال بردن سطح بهداشت همگانی جامعه نقش مهمی را ایفا میکند .
 
اهداف آموزشی
1 -بازنگری و اصالح رئوس مطالب آموزشی و طرح درس برای واحد چشم پزشکی با توجه به بازنگری درسی دوره علوم پایه و مقدمات بالینی پزشکی عمومی
2 -ارزیابی مداوم دانشجویان
3 -آموزش بهینه چشم پزشکی با استفاده از امکانات و وسایل کمک آموزشی، سمعی بصری و یا نرم افزار های چند رسانه ای جهت تسهیل فرآیند یادگیری
4 -برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با رشته
5 -ارائه مشاور آموزشی مناسب به دانشجویان
6 -خریداری کتاب های رفرنس چشم پزشکی به منظور راه اندازی و تجهیز کتابخانه گروه
7 -توسعه همکاری با سایر دانشگاه ها و مراکز آموزشی در زمینه گروه چشم
8 -امکان دسترسی به اینترنت برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی
9 -تعیین راهکار های جذب و تامین منابع مالی برای پایان نامه ها و طرح های پژوهشی
 
اهداف پژوهشی
1 -تامین تجهیزات و ملزومات برای انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط
2 -انجام طرح های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی مرتبط با رشته در راستای دانشگاه علوم پزشکی
3 -راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دانشجویی
4 -ایجاد زمینه مناسب برای استفاده اعضای هیئت علمی از فرصت مطالعاتی
5 -برگزاری سمینارهای پژوهشی درون گروهی و بین گروهی
6 -همکاری نزدیک با واحد های پژوهشی مرتبط در داخل و خارج دانشگاه
7 -برگزاری کارگاه های پژوهشی برای اساتید و دانشجویان دانشگاه و. برای سایر دانشگاه ها
8 -ارائه طرح های تحقیقاتی در راستای نیاز های دانشگاه علوم پزشکی
9 -ایجاد زمینه مناسب برای جذب اعضای هیئت علمی
 
منابع آموزشی
چشم پزشکی عمومی مولف : محمدعلی جوادی
 
معرفی اعضای گروه
مدیرگروه: دکتر یزدچی نژاد
اعضای هیئت علمی: دکتر یزدچی نژاد- دکتر شهریور
مدرسین: دکتر مع الحق، دکتر رحیمی- دکتر دهقانی- دکتر یزدچی نژاد- دکتر شهریور
 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

وضعیت استخدامی

سمت اجرایی

محل خدمت

1

دکتر یزدچی نژاد

متخصص چشم پزشکی و فوق تخصص شبکیه

دکتری تخصصی

هیئت علمی

هیئت علمی

بیمارستان استاد مطهری و کلینیک هنری

2

دکتر شهریور

متخصص چشم پزشکی

دکتری تخصصی

طرح هیئت علمی

طرح هیئت علمی

بیمارستان استاد مطهری و کلینیک هنری

3

دکتر رحیمی

متخصص چشم پزشکی

دکتری تخصصی

طرح ضریب  k

طرح ضریب  k

بیمارستان استاد مطهری و کلینیک هنری

4

دکتر مع الحق

متخصص چشم پزشکی

دکتری تخصصی

طرح ضریب  k

طرح ضریب  k

بیمارستان استاد مطهری و کلینیک هنری

5

دکتر دهقانی

متخصص چشم پزشکی

دکتری تخصصی

قراردادی

قراردادی

بیمارستان استاد مطهری و کلینیک هنری

 
 
 
شیوه ارتباطی
Jumsophthalmologyg@gmail.com
 
اعلام نیازهای علمی در راستای توانمند سازی علمی اساتید
   * برگزاری کارگاه های آموزشی و امتیاز بازآموزی
تاریخ :
1401/07/21
تعداد بازدید:
103
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal