۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ بهمن
مدیر گروه
 

 

 

 

تصویر

 معرفی


 

نام و نام خانوادگی: فرید شهریور

تخصص:  متخصص چشم
رتبه علمی: استادیار

محل خدمت: دانشکده پزشکی

عنوان پست سازمانی:  مدیر گروه چشم پزشکی

شماره خط مستقیم: 54340501-071

داخلی: -

پست الکترونیکی:

faridshahrivar@gmail.com

شرح وظایف

1- تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیم سال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده
2- ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یکی از اعضای گروه
3- نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی
4- تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده
5- تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
6- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات ، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است
7- پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
8- انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتاب ها، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده
9- پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه رأساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی
10- ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده
 

سوابق

 

 

 
تاریخ :
1401/08/28
تعداد بازدید:
114
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal