۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ بهمن
امور عمومی
 

 

 

 

تصویر

معرفی


 

نام و نام خانوادگی: مهدی برفی

محل خدمت: دانشکده پزشکی

عنوان پست سازمانی:  مسئول امور عمومی

شماره خط مستقیم: 54340401-071

داخلی:  227

پست الکترونیکی: -

 

شرح وظایف

1- تدوین و ارائه برنامه کاری در زمینه امور اداری و عمومی دانشکده پزشکی با مشورت ریاست محترم دانشکده

2- تدوین دستورالعمل های استاندارد جهت فضای اداری، تدارک تجهیزات، امکانات، وسایل اداری جهت تسهیل انجام ارائه خدمات و پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری
3- تعیین استانداردهای کیفی خدمات و استقرار سیستم مدیریت کیفیت در دانشکده پزشکی
4- برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیرضروری و افزایش کیفیت خدمات اداری و عمومی دانشکده پزشکی
5- استقرار نظام پیشنهادات، بررسی و ارائه راه حل ها، رضایت سنجی از مراجعین و زمان سنجی ارائه خدمات
6- نظارت روزانه بر حضور کارکنان و اعضاء هیئت علمی، بررسی تایمکس، اعلام کارکرد و مانده مرخصی کارکنان به ریاست دانشکده
7- برگزاری جلسات با واحدهای اداری شامل: خدمات، دبیرخانه، کتابخانه، سمعی-بصری، امور آموزش و انتقال نظریه و انتقادات و پیشنهادات به ریاست محترم دانشکده
8- پیگیری درخواست ها و ارجاع نامه های اداری کارکنان به واحدهای مربوطه
9- گزارش اضافه کار و گواهی کار ماهانه کارکنان به امور مالی جهت پرداخت حقوق و سایر مزایا
10- گزارش جابه جایی کارکنان به واحد آمار دانشگاه
11- نظارت بر نقل و انتقال وسایل و لوازم واحدها و هماهنگی با امین اموال
12- نظارت و هماهنگی با واحد تأسیسات، خدمات، نگهبانی و پیگیری امور مربوطه
13- انجام اقدامات لازم جهت تأمین نظافت و سالم سازی و تأمین بهداشت محیط دانشکده پزشکی
14- همکاری با واحد آموزش در برگزاری امتحانات پایان ترم
 

سوابق

1- سوابق اجرایی :

   * کارشناس ارشد مدیریت دولتی
   * مسئول امور رفاهی دانشگاه
   * مسئول تدارکات معاونت های آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی
   * مسئول امور عمومی دانشگاه 
 

 

 
تاریخ :
1401/08/14
تعداد بازدید:
170
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal