۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ بهمن
مدیر گروه علوم بافت
  
 

 

 

 

تصویر

 معرفی

 
 

نام و نام خانوادگی: حسین کارگر جهرمی

تخصص: 
رتبه علمی: استادیار 

محل خدمت: دانشکده پزشکی

عنوان پست سازمانی: هیات علمی/ مدیر گروه علوم بافت

شماره خط مستقیم: -

داخلی:  -

پست الکترونیکی: -

شرح وظایف

1- ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیئت علمی اعم از آموزشی (نظری- عملی) پژوهشی، راهنمای دانشجو و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیئت علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن
2- تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی خدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس در هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده.
3- تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییر و تحولات علمی و تسلیم این برنامه به مراجع ذیربط
4- تشکیل و اداره جلسات گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات و پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا
5- ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه.
6- انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتاب ها، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده.
7- پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه رأساً و یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشکده.
8- ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده
9- شرکت در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده.
10- پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده.
11- درخواست تشویق و یا تذکر به موقع مدرسین از رئیس دانشکده با ذکر دلیل.
12- پیگیری و نظارت بر تأمین محوله بر اعضا گروه و بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی.
13- ایجاد هماهنگی و تبادل نظر با سایر گروه های آموزشی در جهت اجرای برنامه های آموزشی.
14- درخواست تأمین نیروی انسانی جهت دروس گروه رشته مربوطه.
15- ارائه برنامه درسی مدرسین به واحد آموزش جهت برنامه ریزی نیمسال.
16- آگاهی از طرح درس های مدرسین گروه و نگهداری آنها در پرونده مربوط به فعالیت های آموزشی گروه
17- ایجاد هماهنگی لازم برای ارزشیابی صحیح پایانی دروس مربوطه
18- توزیع واحدهای تدریس به صورت قانونی برای تمامی اعضای گروه
19- همکاری با دانشگاه

فایل سوابق

مشاهده فایل سوابق

 

 

 
تاریخ :
1401/08/11
تعداد بازدید:
116
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal