۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ بهمن
رسالت گروه
رسالت گروه:
رسالت گروه آموزشی عفونی جهرم دستیابی به اهداف و رسالت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی جهرم در جهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات در حیطه های مختلف آموزشی، پژوهشی، درمانی و بهداشتی می باشد. هدف این گروه آموزش دستیاران داخلی، کارورزان و کارآموزان رشته پزشکی و انتقال دانش توام با انتقال تجربیات اساتید مجرب در زمینه بیماری های عفونی به منظور تربیت پزشکان متخصص و عمومی توانمند با دانش بالا و کارآمد در زمینه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، درمانی و بهداشتی به جامعه می باشد. بدیهی است که ارائه الگوی مناسبی از اخلاق پزشکی در تمام رده های آموزشی مد نظر این گروه می باشد. همچنین گروه با تولید و نشر علم با استفاده از منابع و فن آوری جدید زمینه لازم برای مطالعه و تحقیق در رشته بیماری های عفونی را جهت کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان علاقمند فراهم ساخته و از طریق رویکرد به مطالعه و تحقیق و شرکت در سمینارها و کارگاه های آموزشی و فرصت های مطالعاتی ارتقاء سطح علمی و توانمندی اعضاء هیئت علمی گروه را خواهان است.
 
 
اهداف آموزشی و درمانی و پژوهشی گروه آموزشی عفونی:
1- آموزش کارآموزان و کارورزان پزشکی (اجرای برنامه مصوب وزارتخانه مثل: آموزش بر بالین بیمار- آموزش درمانگاهی- کنفرانس ،سخنرانی های علمی و آموزش مجازی)
2- آموزش و تربیت دستیار تخصصی (اجرای برنامه مصوب وزارتخانه مثل: آموزش بر بالین بیمار- آموزش درمانگاهی- کنفرانس و سخنرانی های علمی و آموزش مجازی )
3- آموزش های پروسیجر های تخصصی به فراگیران (پونکسیون لومبار، و ...)
3- ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای به سایر گروه های دانشکده پزشکی
4- ارائه سمینارها و کنفرانس های بازآموزی مستقل یا با مشارکت سایر گروه ها جهت همکاران پزشک (عمومی و تخصصی)
5- شرکت در کمیته های مختلف دانشکده، دانشگاه و وزارتخانه متبوع در جهت همکاری در برنامه ریزی های مختلف و استراتژیک رشته عفونی
6- شرکت اعضاء هیات علمی در دوره های تکمیلی آموزشی (فلوشیپ، فرصت مطالعاتی)، سمینارها و کنگره های علمی داخلی و خارج از کشور در جهت آشنایی با پیشرفت ها و روش های پژوهشی، تشخیصی و درمانی جدید علمی
7- ارزیابی توانایی های علمی، عملی و اخلاقی فراگیران در کلیه مقاطع در سطح دانشگاه و وزارت خانه
8- انجام پژوهش های پایه و کاربردی در زمینه های مختلف بیماری های عفونی و هدایت و راهنمایی پایان نامه های فراگیران
9- ارتقاء سطح کمی و کیفی پژوهش های مرتبط با بیماری های عفونی با همکاری مرکز تحقیقات بیماری های زئونوز دانشگاه
10- درمان و انجام مراقبت های مورد نیاز برای مراجعین به بخش های اورژانس و بستری عفونی و ارائه خدمات مشاوره ی پزشکی به سایر گروه ها
11- درمان و انجام بررسی های تشخیصی برای بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه های عمومی و فوق تخصصی عفونی
12- حضور در کمیته ها و جلسات دانشگاهی
13- حضور در کمیته ها و جلسات غیر دانشگاهی
 
تاریخ :
1401/07/04
تعداد بازدید:
95
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal