۱۴۰۲ سه شنبه ۱۶ خرداد
معاون آموزش علوم پایه پزشکی
 

 

 

 

تصویر

 معرفی


 

نام و نام خانوادگی: دکتر شکوفه آتش پور

تخصص: PHD سم شناسی - داروشناسی
رتبه علمی: استادیار

محل خدمت: دانشکده پزشکی

عنوان پست سازمانی: معاون آموزش علوم پایه

شماره خط مستقیم: -

داخلی:  -

پست الکترونیکی: 

atashpour@jums.ac.ir 

شرح وظایف

1- ارائه راهکار، خط مشی و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های آموزشی دانشجویان رشته پزشکی در دوره علوم پایه، نظارت بر عملکرد آموزشی علوم پایه
2- نظارت بر ارائه بهینه خدمات آموزشی به دانشجویان بر اساس ضوابط و آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی
3- مدیریت برگزاریامتحانات پایان نیمسال
4- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشکده ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادها
5- نظارت برحسن اجرای وظایف آموزشی اعضاء هیئت علمی گروههای آموزشی علوم پایه
6- برنامه ریزی و تهیه تقویم آموزشی سالانه با هماهنگی ریاست دانشکده
7- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل ها و آیین نامه های آموزشی ابلاغی به دانشکده
8- پیگیری و نظارت مصوبات شورای آموزشی دانشکده در حیطه علوم پایه
9- بررسی امور مربوط به نقل و انتقالات، میهمانی و سایر فرایندهای مربوط به دانشجویان طبق دستورالعمل ها و آیین نامه های ابلاغی
10- تهیه برنامه ها و تقویم آموزشی مورد نیاز دانشکده در هر نیمسال با هماهنگی مبادی ذی ربط
11- اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های مصوب در دانشکده به مبادی ذی ربط
12- هماهنگی و همکاری با سایر دانشگاه های کشور در زمینه مسائل آموزشی برابر ضوابط و ابلاغیه ها
13- ارائه دروس عمومی و معارف اسلامی به سایر دانشکده ها
14- شرکت در شورای آموزش دانشکده و دانشگاه
15- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی با همکاری مسئولین ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها
16- انجام سایر امور محوله در حوزه تخصصی
 

فایل سوابق

مشاهده فایل سوابق

 

 

 
تاریخ :
1401/06/22
تعداد بازدید:
384
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal