۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ بهمن
مدیر گروه
 

 

 

 

تصویر

 معرفی


 

نام و نام خانوادگی: وحید کوه پیمای جهرمی

تخصص: مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
رتبه علمی: استادیار 

محل خدمت: دانشکده پزشکی

عنوان پست سازمانی: مدیر گروه بهداشت

شماره خط مستقیم: 54340000-071

داخلی:  319

پست الکترونیکی: 

vahidkouh@yahoo.com

شرح وظایف

1- تهیه برنامه اجرائی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه براساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده
2- ابلاغ برنامه های اجرائی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه
3- .نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی
4- تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده
5- تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
6- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرائی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده یا آموزشکده ارسال کرده است
7- پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
8- انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده و یا آموزشکده
9- پیشنهاد طرحهای پژوهشی که گروه راسا" یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه
10- ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده
11- نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و خدماتی در گروه
12- ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده
13- تهیه جدول دروس هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده
14.تجدید نظر مستمر در برنامه‌ها با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط
15- .پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده
16- اظهار نظر درباره بورسها، فرصتهای مطالعاتی و ماموریتهای اعضای گروه و پیشنهاد آن به رئیس دانشکده
17- پیشنهاد استخدام اعضای هیات علمی به ریاست دانشکده
18- هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در رشته مربوطه
19- نظارت بر نحوه ارائه دروس و انتخاب کتب درسی
20- حمایت علمی از طرحهای پژوهشی ارزنده‌ای که توسط اعضای هیات علمی ارائه می‌شود.
21- هدایت امور پژوهشی و نظارت بر حسن انجام آنها.
22- تشکیل منظم جلسات آموزشی، پژوهشی و اجرایی شورای گروه.
23- ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر موسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به ریاست دانشکده.
24- اظهار نظر در مورد شرکت اعضای گروه در کنفرانسهای بین المللی سالانه (داخلی و خارجی) و پیشنهاد آن به ریاست دانشکده.
25- ارائه پیشنهاد در مورد محورهای موضوعات و اولویتهای تحقیقاتی در گروه.
26- یافتن راهکارهای مناسب جهت ایجاد ارتباط هرچه بیشتر بین گروههای بالینی و علوم پایه.
27- تلاش جهت ارتقای همه جانبه اعضای محترم هیات علمی گروه.
28- انعکاس مشکلات گروه اعم از مشکلات نیروی انسانی، تجهیزاتی و مشکلات فرآیندی گروه به رئیس دانشکده.
29- شناسایی امکانات و تسهیلات درون و برون دانشگاهی و سعی در جذب آن برای ارتقای گروه.
30- برگزاری منظم جلسات کمیته های تصمیم گیری در گروه
 

فایل سوابق

مشاهده فایل سوابق

 

 

 
تاریخ :
1401/06/13
تعداد بازدید:
152
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal