۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ بهمن
مدیر گروه
 

 

 

 

تصویر

 معرفی

 

 
 

نام و نام خانوادگی: حسن علی عابدی

تخصص: دکترای فیزیولوژی پزشکی
رتبه علمی: دانشیار

محل خدمت: دانشکده پزشکی

عنوان پست سازمانی: مدیر گروه فیزیولوژی

شماره خط مستقیم: 54340406-071

داخلی:  281

پست الکترونیکی: 

hassanaliabedi@jums.ac.ir 

شرح وظایف

1- ابلاغ برنامه های اجرایی و تکالیف عمومی اعضای هیئت علمی اعم از آموزشی (نظری- عملی) پژوهشی، راهنمای دانشجو و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیئت علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن
2- تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیمسال تحصیلی و تهیه جدول دروس در هر نیمسال با همکاری اعضای گروه و تسلیم آن به رییس دانشکده
3- تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییر و تحولات علمی و تسلیم این برنامه به مراجع ذیربط
4- تشکیل و اداره جلسات گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات و پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رییس دانشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا
5- ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه
6- پیشنهاد نیازهای گروه به رییس دانشکده
7- انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتابها ، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رییس دانشکده
8- ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رییس دانشکده
 

فایل سوابق

مشاهده فایل سوابق

 

 

 
تاریخ :
1401/06/22
تعداد بازدید:
150
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal