۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ بهمن
مدیر آموزش علوم پایه پزشکی
 

 

 

 

تصویر

 معرفی

 

نام و نام خانوادگی: حجت الله حورنگ

تخصص: کارشناس

محل خدمت: دانشکده پزشکی

عنوان پست سازمانی: مدیر آموزش علوم پایه پزشکی

شماره خط مستقیم: 54345070-071

داخلی:  330

پست الکترونیکی: -

شرح وظایف

1- تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی همراه با تهیه عنوان های درسی، تهیه و تنظیم برنامه درسی در مقاطع مختلف با هماهنگی گروه های آموزشی درهر نیمسال تحصیلی به شرح ذیل:
   - برنامه ریزی درسی رشته های مختلف
   - تهیه و تنظیم برنامه کلاسی، دروس آزمایشگاهی ،‌عملی پروژه ای با هماهنگی مدیران گروهها
   - هماهنگی با مدیران گروهها و مسئولین رشته ها در خصوص تهیه فضای کارگاهی برای دروس     کارگاهی و اعلام برنامه آن در سایت و تابلو اعلانات
   - هماهنگی با مدیر تربیت بدنی ،‌مدیریت دانشجویی در خصوص تأمین فضای ورزشی جهت ارائه     دروس تربیت بدنی
   - دعوت اساتید متقاضی همکاری به صورت حق التدریس
   - تهیه و تنظیم فرم های حق التدریس
   - نظارت بر حضور وغیاب اساتید مدعو هیئت علمی در خصوص کلاس ها و امور مربوطه در     خصوص کلاس جبرانی
   - تنظیم و نظارت برنامه سرویس ایاب و ذهاب اساتید
   - اجرا و نظارت کامل برگزاری کلاس های نظری
   - تهیه برنامه های کلی و هفتگی ارائه شده در هر نیمسال و اعلام آن به اساتید و دانشجویان
   - اختصاص فضای کلاسی جهت برگزاری کلاس های فوق برنامه با هماهنگی امور فرهنگی و     دانشجویی
   - نظارت بر وسایل تحت آموزشی (ماژیک،وایت برد، پروژکتور و ...)
   - اطلاع رسانی دستور العمل ها و بخشنامه ها به گروه ها
   - پیگیری منابع درسی، تغییر وضعیت منابع و اطلاع رسانی به اساتید و دانشجویان
   - اختصاص دروس به نام اساتید
   - تفکیک و ادغام گروههای درسی- نظری- عملی- آزمایشگاهی
   - پاسخ به سوالات مربوط به برنامه ریزی (تلفنی، حضوری و ...)
   - بررسی کارنامه دانشجویان در نیمسال آخر علوم پایه و اعلام کفایت دروس انتخابی جهت     شرکت در امتحان جامع علوم پایه
   - بررسی اعتراض دانشجویان در خصوص نمرات
   - تعیین محل تشکیل کلاس ها و اعلام در محل مربوطه
   - رسیدگی و انعکاس درخواست های دانشجویان در مورد برنامه ها به گروه و انعکاس پاسخ
   - ارسال برنامه کلی به خدمات آموزشی بعد از تنظیم
 
2- برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم
   - تهیه لیست حضور وغیاب جهت برگزاری امتحانات( صورتجلسه)
   - اقدامات لازم جهت جلوگیری ازشرکت محرومین هر درس در جلسه امتحان
   - تنظیم صورتجلسات امتحان
   - ثبت غیبت دانشجویان در لیست و دسته بندی سوالات و تحویل به اساتید
   - برنامه ریزی امتحانات قبل از بازه زمانی انتخاب واحد و حذف واضافه دروس واعلام به خدمات     آموزشی
   - تهیه و ارسال دعوتنامه امتحانات براساس برنامه به مراقبین و اساتید
   - هماهنگی با نقلیه جهت حضور به موقع استادان درجلسه امتحان
   - دریافت به موقع سوالات از اساتید
   - ارسال برنامه به نقلیه و هماهنگی جهت ایاب و ذهاب اساتید
   - تهیه لیست گزارش مراقبین امتحانات و محسابات آماری آن جهت پرداخت حق الزحمه
 
3- سایر موارد
   - اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو
   - عملیات مربوط به حذف واضافه دروس
   - تأمین تجهیزات کمک آموزشی
   - هماهنگی با دانشکده های وابسته جهت تنظیم برنامه های کلی
   - مدیریت فضای آموزشی
 
4- انجام امور حق التدریس اساتید
   - تنظیم و تکمیل قراردادهای حق التدریس ودریافت احکام و گواهی های لازم
   - گزارش انجام کار و تشکیل کلاس
   - تنظیم لیست و ارسال گزارش تأیید شده به امور مالی
 
5- دبیر شورای آموزشی و کمیته نقل وانتقالات دانشکده پزشکی
   - تنظیم دستور جلسات و ارسال دعوتنامه ها
   - طرح موارد در جلسه
   - تنظیم صورتجلسه و انجام امور مربوطه از قبیل مکاتبات- پاسخ به دانشجویان ذی نفع و غیره
 

فایل سوابق

مشاهده فایل سوابق

 

 

 
تاریخ :
1401/06/16
تعداد بازدید:
253
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal