۱۴۰۱ سه شنبه ۲۷ ارديبهشت
اهداف و برنامه ها

هدف کلی:

هدف از ایجاد این کمیته ،به کار گرفتن روش های نوین آموزشی در حیطه آشناسازی اساتید با تازه های  بالینی و مهارتی   به روز می باشد. از دیگر وظایف این کمیته فراهم نمودن فرصت های آموزشی مناسب و تهیه منابع به روز و محیط های آموزشی مرتبط  با آموزش بالینی خواهد بود..

اهداف جزیی:

تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی مشخص جهت ارائه کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی براساس نیازسنجی

برنامه ریزی مدون جهت پیگیری بکارگیری مطالب کارگاه ها در محیط های آموزشی مرتبط

برنامه ریزی مدون جهت تشویق شرکت کلیه اعضای هیات علمی در کارگاه های ضروری آموزشی

ایجاد انگیزه و حمایت علمی در زمینه رشد مداوم حرفه ای اعضای هیات علمی

 استفاده از اساتید سایر دانشگاههای علوم پزشکی در برگزاری کارگاهها

تلاش به منظور افزایش کیفیت کارگاه

وظایف مورد انتظار:


انجام نیازسنجی از اساتید در زمینه کارگاه های مورد نیاز

تنظیم برنامه مدون جهت برگزاری کارگاهها در مدت یک سال

برگزاری کارگاهها با حضور مدرسین مجرب و برجسته بر اساس نیازسنجی

نظارت بر برگزاری کارگاههای آموزشی

ارزشیابی کارگاههای برگزارشده با استفاده از پرسشنامه

مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های
 آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به این مرکز

ارائه بازخورد به اعضای هیات علمی از نتایج ارزشیابی کارگاه‌های برگزار شده

ارائه گزارش عملکرد واحد در پایان هر نیم سال تحصیلی به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

اطلاع رسانی به اعضاء هیات علمی 

برنامه ها

ü      نیاز سنجی برنامه های آموزشی اعضاء هیأت علمی در جهت توانمندسازی آموزشی

ü      طرح و برنامه ریزی کارگاههای آموزشی در توسعه فرآیند آموزش

ü      توسعه تواناییهای اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی

ü      برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با روش های نوین بالینی

ü      برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با روش های بالینی

ü       برگزاری سایر دوره های آموزشی مورد نیاز اساتید

ü      پیشنهاد و همکاری در تهیه منابع مورد نیاز اساتید و دانشجویان

ü      مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به این مرکز

ü      جمع آوری پیشنهادهای مرتبط با ارتقای کیفیت آموزش اعضای هیات علمی دانشکده و انتقال آنها به مرکز مطالعات

ü      تشکیل جلسات منظم با گروه های آموزشی به منظور پیشبرد فعالیت های ضروری آموزشی بر اساس مشکلات منطقه و اولویت های تعیین شده توسط معاونت بهداشتی و درمانی

ü      ترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی بر اساس مشلات منطقه و اولویت های تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه

ü      برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات برنامه های کارآموزی و کارورز و ارائه راهکار به مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه

 

کمیته توانمندسازی اساتید بالینی هر شش ماه یکبار برگزار می گردد.

تاریخ :
1400/05/16
تعداد بازدید:
253
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal