۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
رسالت

تعریف:

واحد توانمند سازی اعضای هیئت علمی برآن است تا با بهره گیری از پیشرفت های علمی روز در زمینه فرایندهای یاددهی و یادگیری و ایجاد  فرصتهای آموزشی مناسب و مهیا نمودن منابع و حیطه های آموزشی مرتبط با آموزش پزشکی ,متدهای آموزشی نوین را در حیطه علوم پزشکی بکارگیرد و اساتید و دانشجویان را با این روش ها آشنا سازد.

مقدمه:

ارتقاء کیفیت آموزشی هدف متعالی نظام آموزشی است. ازجمله اهداف مرکزمطالعه وتوسعه آموزش دانشکده پزشکی ، ارتقاء قابلیت های اعضای هیات علمی به منظور تغییر وبهبود کیفیت فرآیند آموزش می باشد. توانمندسازی اساتید، باتاکیدبرمفاهیم وروشهای جدیدبالینی و مهارتی ،گام های نوینی را درراستای افزایش یادگیری دانشجویان وکیفیت ارتقاآموزش برداشته شود که در این رابطه می توان به برنامه ریزی جهت برگزاری کارگاهها (Work shop )وکلاسهای آموزشی اشاره نمود.مرکزمطالعات وتوسعه متعهد است بابرگزاری کارگاهها شرایطی را در راستای فراگیری وتدریس،ارائه مطالب جدید علمی وتحکیم اطلاعات علمی قبلی وارتباطات کلامی وغیرکلامی اساتید گروه های بالینی مختلف و دانشجویان رافراهم آورد. شایان ذکر است مرکز توسعه وآموزش همچنین بابرگزاری کارگاههایی که جنبه پژوهشی داردنقاط تازه ای را در امر استدلال بالینی را بر روی ذینفعان گشوده است.

تاریخ :
1400/05/16
تعداد بازدید:
297
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal