۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
رسالت

نقش واهمیت ارزشیابی در فرایند اصلاح و رشد نظام های آموزش عالی و ایجاد ارتباط نزدیک با دستاوردهای علمی برکسی پوشیده نیست. ایجاد  نظام ارزشیابی کیفیت آموزش ، ابزاری را برای دانـشگـاه فـراهـم می سازد تا به وسیـله آن فعالیت های خود را مورد بازنگری قرار دهد .  نقاط قوت و ضعف را معین کند وگزینه های مناسب را برای اصلاح خود انتخاب نماید. میزان توجه دانشگاه به فرایند ارزشیابی بیانگر خواست سازمان نسبت به بهبود فرایند های جاری آموزشی و رفع کاستی های موجود است. ارزشیابی ابزاری برای درک ارزش پدیده ها و قضاوت در مورد آنهاست و دانش خاص مربوط به یک موقعیت ویژه را تولید کرده و به ایجاد دانشی تعمیم پذیر نمی انجامد.   

از ملزومات وجود فرایند ارزشیابی دقیق  عینی  ، مستقل و مطلوب ، دستیابی به منابع علمی وطراحی فرایند براساس مستندات علمی است .ارزشیابی عبارت است از جمع آوری سیستماتیک داده ها، تجزیه و تحلیل و بکارگیری اطلاعات که منجر به  قضاوت ها و توصیه های ناظر به کیفیت می شود.

عوامل متعددی بر انتخاب رویکردها و روش ها مؤثر است از جمله هدف از ارزشیابی ، نظر صاحبان فرایند ، میزان هزینه، تعداد افراد ، برنامه ها و فرایند های تحت ارزشیابی . مسیر دستیابی به نتایج و داده ها همانند پژوهش های علمی عینی و دقیق است اما این نتایج قابل انتشار نیست و بالاترین دستاورد آن به کار گیری نتایج برای تغییر و ارتقاء محیط است. عدم استفاده  از این نتایج ما را به شرایط بدتر از زمانی که هنوز ارزشیابی را آغاز نکردیم می برد چرا که این فرایند هزینه بر است و اگر صاحبان فرایند فواید و اصلاحات منتج از ارزشیابی را نبینند نمی توان آن ها را برای اجرای مجدد راضی نمود و توجیهی برای بودجه های صرف شده بیان کرد.

فلسفه ارزشیابی بهبود و ارتقاء فرایندها است اما خود ارزشیابی نیز می بایست مورد نظارت و قضاوت قرار گیرد. فرا ارزشیابی یــا ارزشیابی ارزشیابی ها و ارزشیابی کننده ها تلاشی برای کاهش سوگیری و افزایش دقت وعینیت نتایج است . در فرا ارزشیابی مفید بودن، هزینه اثر بخشی و کفایت تکنیکی فرایندهای انجام شده ی ارزشیابی با روش سستیماتیک بررسی می گردد و نتایج آن توسط صاحبان فرایند بررسی شده و در مورد اعتبار ارزشیابی، ادامه برنامه ، تغییر فرایند ، تصمیم گیری و قضاوت  می شود.

نظر به اینکه واحد ارزشیابی از ارکان اصلی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است ، مهمترین وظیفه این واحد تدوین ساختارهای ارزشیابی در دانشگاه واجرای قوی برنامه فرا ارزشیابی می باشد و این مهم با توجه به نیازهای دانشگاه ، شرح وظایف اساتید، گروه های آموزشی و مؤسسات تحقیقاتی انجام خواهد شد. وظیفه خطیر این واحد است تا نسبت به پیش زمینه های ذهنی منفی که نسبت به ارزشیابی وجود دارد مقابله نـموده و بـا ارائه برنامه های مناسب و نو شرایط بهتری را ایجاد نماید.

تعریف:

ارزشیابی یک فرایند نظام مند برای جمع اوری ، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات به منظور کنترل دقیق پیشروی برنامه ها به سوی اهداف از پیش تعیین شده می باشد.در جهت  به صرفه بودن و تعیین ارزش برنامه های در دست اجرا ،انجام می گیرد.
همچنین ارزشیابی به معنای بررسی دقیق و عالمانه ابعاد مختلف برنامه مثل اثر بخشی به منظور بهینه سازی نتایج ، کارایی و کیفیت اموزش بالینی است . به کمک ارزشیابی میتوان، سازماندهی برای تجزیه و تحلیل اموزش بالینی ،کرد و نتایج ان را مطابق با محیط سیاسی و اجتماعی حاکم جامعه و نیازمندی های جامعه ، قرار داد.
همچنین با بهره گیری از ارزشیابی می توان امکان دستیابی به اهداف و مقاصد و هزینه بری آنها را بررسی کرد . ارزشیابی جزء اساسی برنامه های آموزشی می باشد که برای ارزشیابی در زمان تعیین اهداف و همچنین نتایج مورد نظر انجام می گیرد.

تاریخ :
1400/05/13
تعداد بازدید:
321
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal