۱۴۰۱ يکشنبه ۸ خرداد
ساختار و اعضاء

ارکان :

واحد مسئول :

مرکز توسعه آموزش دانشکده پزشکی

اعضا:

مسئول کمیته:

رئیس دانشکده علوم پزشکی جهرم

 

اعضا:

·        معاون آموزشی دانشگاه

·        رئیس دانشکده پزشکی

·        معاونت آموزش بالینی دانشکده/ معاون دوره پزشکی عمومی

·        مسئول دفتر توسعه اموزش دانشکده پزشکی

·        معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان آموزشی درمان پیمانیه

·        معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان آموزشی درمانی شهید مطهری

·        مسئول دفتر توسعه آموزش بیمارستان آموزشی درمانی پیمانیه

·        مسئول دفتر توسعه آموزش بیمارستان آموزشی درمانی شهید مطهری

·        معاونت بهداشتی

·        معاونت دارو و غذا

·         عضو هیات علمی علوم بالینی

·        عضو هیات علمی علوم پایه

·         نماینده معاونت درمان

تاریخ :
1400/05/13
تعداد بازدید:
263
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal