۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
معرفی کارشناس

 

 

 

تصویر

معرفی

 

نام و نام خانوادگی: عاطفه کرم زاده

سمت:  دبیر کمیته اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی

داخلی: 260

پست الکترونیک:

 

سوابق

 

 

 

شرح وظایف

 

 

شرح وظایف دبیر کمیته اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی :

 

1.         بررسی استانداردها و شاخص­های اعتبار بخشی برنامه دوره پزشکی عمومی

2.         هماهنگی و پیگیری جهت گردآوری مستندات مربوط به هر شاخص

3.         هماهنگی با مسئول کمیته اعتباربخشی در راستای نظارت بر روند اجرای برنامه­ ها و فرآیندها طبق استانداردهای تعیین شده

4.        ایجاد درک درستی از ارزشیابی وکیفیت بسته های اعتبار بخشی در حوزه های مورد نظر بر اساس داده های موجود

5.        هماهنگی با مسئول کمیته اعتباربخشی در راستای بررسی ، ارزیابی و پیگیری مستندات ارائه شده مبنی بر توصیف و تحلیل وضعیت موجود طبق استاندارد و شاخص های عنوان شده

6.        تطابق مستندات با شاخص های تعیین شده در بسته اعتباربخشی مورد نظر به منظور مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف و پیگیری به لحاظ بهبود وضعیت موجود

7.        هماهنگی با مسئول کمیته اعتباربخشی در راستای بازخورد نتیجه گیری جهت زیرگروه پایش به منظور رفع نقطه ضعف، ارتقاء نقطه قوت در شاخص های مورد نظر و پایش مجدد

8.         هماهنگی با مسئول کمیته اعتباربخشی در راستای بررسی و ارزیابی راهکار یا برنامه های اعلام شده به منظور ارتقای وضعیت استاندارهای مورد اشاره طبق مقررات و قوانین موجود

9.        هماهنگی با مسئول کمیته اعتباربخشی در راستای بررسی و ارزیابی چگونگی نقد به استاندارد در چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط

10.    هماهنگی های لازم به منظور انجام ارزیابی بسته اعتباربخشی مورد نظر در بازه زمانی تعیین شده

11.    هماهنگی و انجام امور مربوط درراستای تعامل بین بخشی بین مسئولین حوزه های اعتباربخشی برنامه

12.    انجام امور مربوط به بارگذاری مستندات درسامانه اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی

13.    تهیه گزارش ارزیابی بسته اعتبار بخشی مورد نظر طی بازه زمانی اعلام شده

14.    هماهنگی و شرکت مستمر در جلسات ذیربط  

 

 

 

 

تاریخ :
1400/04/21
تعداد بازدید:
350
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal