۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
معرفی کارشناس
 
 

 

تصویر

معرفی

 

نام و نام خانوادگی: حجت اله حورنگ

سمت: مدیر آموزش علوم پایه 

شماره تماس:  07154331521

داخلی: 330

 

سوابق

 


 

شرح وظایف

 

 

1-تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی همراه با تهیه عنوان های درسی، تهیه و تنظیم برنامه درسی در مقاطع مختلف با هماهنگی گروه های آموزشی درهر نیمسال تحصیلی به شرح ذیل :

-برنامه ریزی درسی رشته های مختلف

-تهیه و تنظیم برنامه کلاسی، دروس آزمایشگاهی ،‌عملی پروژه ای با هماهنگی مدیران گروهها

-هماهنگی با مدیران گروهها و مسئولین رشته ها در خصوص تهیه فضای کارگاهی برای دروس کارگاهی و اعلام برنامه آن در سایت و تابلو اعلانات

-هماهنگی با مدیر تربیت بدنی ،‌مدیریت دانشجویی در خصوص تأمین فضای ورزشی جهت ارائه دروس تربیت بدنی

-دعوت اساتید متقاضی همکاری به صورت حق التدریس

-صدور ابلاغ تدریس تهیه و تنظیم فرم های حق التدریس صدور گواهی تدریس و تنظیم قرارداد حق التدریس

-نظارت بر حضور وغیاب اساتید مدعو هیئت علمی در خصوص کلاس ها و امور مربوطه در خصوص کلاس جبرانی

-تنظیم و نظارت برنامه سرویس ایاب و ذهاب اساتید

-اجرا و نظارت کامل برگزاری کلاس های نظری

-تهیه برنامه های کلی و هفتگی ارائه شده در هر نیمسال و اعلام آن به اساتید و دانشجویان

-اختصاص فضای کلاسی جهت برگزاری کلاس های فوق برنامه با هماهنگی امور فرهنگی و دانشجویی

-نظارت بر وسایل تحت آموزشی (ماژیک،وایت برد، پروژکتور و ...)

-اطلاع رسانی دستور العمل ها و بخشنامه ها به گروه ها

-پیگیری منابع درسی، ‌تغییر وضعیت منابع و اطلاع رسانی به اساتید و دانشجویان

-اختصاص دروس به نام اساتید

-تفکیک و ادغام گروههای درسی-نظری- عملی آزمایشگاهی

-پاسخ به سوالات مربوط به برنامه ریزی (تلفنی ،‌حضوری و ...)

-بررسی کارنامه دانشجویان در نیمسال آخر علوم پایه و اعلام کفایت دروس انتخابی جهت شرکت در امتحان جامع علوم پایه

-بررسی اعتراض دانشجویان در خصوص نمرات

-تعیین محل تشکیل کلاس ها و اعلام در محل مربوطه

-رسیدگی و انعکاس درخواست های دانشجویان در مورد برنامه ها به گروه و انعکاس پاسخ

-ارسال برنامه کلی به خدمات آموزشی بعد از تنظیم

2-برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم

-تهیه لیست حضور وغیاب جهت برگزاری امتحانات( صورتجلسه)

-اقدامات لازم جهت جلوگیری ازشرکت محرومین هر درس در جلسه امتحان

-دریافت سوالات و چاپ و تکثیر آنها

-تنظیم صورتجلسات امتحان

-ثبت غیبت دانشجویان در لیست و دسته بندی سوالات و تحویل به اساتید

-برنامه ریزی امتحانات قبل از بازه زمانی انتخاب واحد و حذف واضافه دروس واعلام به خدمات آموزشی

-تهیه و ارسال دعوتنامه امتحانات براساس برنامه به مراقبین و اساتید

-هماهنگی با نقلیه جهت حضور به موقع استادان درجلسه امتحان

-دریافت به موقع سوالات از اساتید

-ارسال برنامه به نقلیه و هماهنگی جهت ایاب و ذهاب اساتید

-تهیه لیست گزارش مراقبین امتحانات و محسابات آماری آن جهت پرداخت حق الزحمه

3-سایر موارد

-اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو

-عملیات مربوط به حذف واضافه دروس

-تأمین تجهیزات کمک آموزشی

-هماهنگی با دانشکده های وابسته جهت تنظیم برنامه های کلی

-مدیریت فضای آموزشی

4- انجام امور حق التدریس اساتید

-تنظیم و تکمیل قراردادهای حق التدریس ودریافت احکام و گواهی های لازم

-گزارش انجام کار و تشکیل کلاس

-تنظیم لیست و ارسال گزارش تأیید شده به امور مالی

5- دبیر شورای آموزشی و کمیته نقل وانتقالات دانشکده پزشکی

-تنظیم دستور جلسات و ارسال دعوتنامه ها

-طرح موارد در جلسه

-تنظیم صورتجلسه وانجام امور مربوطه از قبیل مکاتبات- پاسخ به دانشجویان ذی نفع و غیره

 

 

تصویر

معرفی

 

 مریم زارعیان

نام و نام خانوادگی: مریم زارعیان

سمت: کارشناس آموزشی علوم پایه

شماره تماس: 07154331521

داخلی: 241

 

سوابق

 

کارشناس اموزش بالینی بیمارستان مطهری از سال 1393

 

شرح وظایف

 

 

 
تاریخ :
1399/12/12
تعداد بازدید:
1224
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal