۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ اسفند
رسالت

رسالت گروه آموزشی عفونی دانشگاه علوم پزشکی جهرم:

رسالت گروه آموزشی عفونی جهرم دستیابی به  اهداف و رسالت وزارت بهداشت  و دانشگاه علوم پزشکی جهرم در جهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات در حیطه های مختلف آموزشی ،پژوهشی، درمانی و بهداشتی می باشد. هدف این گروه آموزش دستیاران داخلی  ، کارورزان و کارآموزان رشته پزشکی  و انتقال دانش توام با انتقال تجربیات اساتید مجرب در زمینه بیماری های عفونی به منظور تربیت پزشکان متخصص وعمومی توانمند بادانش بالا وکارآمد در زمینه ارائه خدمات آموزشی ، پژوهشی ، درمانی و بهداشتی به جامعه می باشد. بدیهی است که ارائه الگوی مناسبی از اخلاق پزشکی در تمام رده های آموزشی مد نظر این گروه می باشد .

 همچنین گروه با تولید ونشر علم با استفاده از منابع و فن آوری جدید زمینه لازم برای مطالعه وتحقیق در رشته بیماریهای  عفونی را جهت کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان علاقمند فراهم ساخته واز طریق رویکرد به مطالعه وتحقیق و شرکت درسمینارها وکارگاههای آموزشی و فرصتهای مطالعاتی ارتقاء سطح علمی وتوانمندی اعضاء هیئت علمی گروه را خواهان است.

اهداف آموزشی و درمانی و پژوهشی گروه آموزشی نورو عفونی

 

 • آموزش کارآموزان و کارورزان پزشکی  ( اجرای برنامه مصوب وزارتخانه مثل : آموزش  بر بالین بیمار آموزش درمانگاهیکنفرانس ،سخنرانی های علمی و آموزش مجازی  )
 • آموزش و تربیت دستیار تخصصی  ( اجرای برنامه مصوب وزارتخانه مثل : آموزش  بر بالین بیمار آموزش درمانگاهیکنفرانس و سخنرانی های علمی و آموزش مجازی )
 • آموزش های پروسیجر های تخصصی به فراگیران ( پونکسیون لومبار ، و ... )
 •  ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای  به سایر گروههای دانشکده پزشکی
 • ارائه سمینارها و کنفرانس های بازآموزی مستقل یا با مشارکت سایر گروهها جهت همکاران پزشک ( عمومی و تخصصی )
 • شرکت در کمیته های مختلف دانشکده ، دانشگاه و وزارتخانه متبوع در جهت همکاری در برنامه ریزی های مختلف و استراتژیک رشته عفونی
 • شرکت اعضاء هیات علمی در دوره های تکمیلی آموزشی (فلوشیپ ، فرصت مطالعاتی )، سمینارها و کنگره های علمی  داخلی و خارج از کشور در جهت آشنایی با پیشرفت ها و روش های پژوهشی ، تشخیصی و درمانی جدید علمی
 • ارزیابی توانایی های علمی ، عملی و اخلاقی فراگیران در کلیه مقاطع در سطح دانشگاه و وزارت خانه
 • انجام پژوهش های پایه و کاربردی در زمینه های مختلف بیماری های عفونی و هدایت و راهنمایی پایان نامه های فراگیران  
 • ارتقاء سطح کمی و کیفی پژوهش های مرتبط با بیماری های عفونی با همکاری مرکز تحقیقات بیماری های زئونوز دانشگاه
 • درمان و انجام مراقبت های مورد نیاز برای مراجعین به بخش های اورژانس و بستری  عفونی و ارائه خدمات مشاوره ی پزشکی به سایر گروه ها
 • درمان و انجام بررسی های تشخیصی برای بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه های عمومی و فوق تخصصی عفونی
 • حضور در کمیته ها و جلسات دانشگاهی
 • حضور در کمیته ها و جلسات غیر دانشگاهی

 

تاریخ :
1399/11/26
تعداد بازدید:
17
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal