۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
شرح وظایف
شرح وظایف
1 – برنامه ریزی وارا ئه مشاوره به معاون آموزشی وپژوهشی وبیمارستان برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در چارچوب سیاست ها وبرنامه های دانشکده پزشکی وبیمارستان
2 – همکاری در تهیه واجرای برنامه های ارتقاء توانمندی های هیات علمی در زمینه برنامه ریزی آموزشی ارزشیابی اعم از فراگیران برنامه واعضای هیات علمی روش های تدریس ویاد گیری پژوهش در آموزش ومدیریت تغییر درحیطه آموزش بالینی
3 – ارائه مشاوره به بخش ها وگروه های بیمارستانی در زمینه باز نگری برنامه های آموزشی اصلاح روند ارزشیابی آموزشی به کار گیری روش های جدید آموزشی ویاد گیری وهدایت طرح های پژوهشی درآموزش درحیطه آموزش بالینی
4 – نظارت وارزشیابی عوامل موثردر ارتقاءآموزشی و ارائه بازخوردلازم به معاون آموزشی وپژوهشی بیمارستان ودفتر توسعه آموزش دانشکده و دانشگاه
5 – انجام طرح های پژوهشی در آموزش به صورت مشترک با بخش ها وگروه های بیمارستان در حیطه آموزش بالینی وزیر نظر دفتر توسعه آموزش دانشکده ودانشگاه
6 – برنامه ریزی در جهت اجرای سنجه های اعتبار بخشی آموزش زیر نظر معاون آموزشی بیمارستان
7 – توانمند سازی وهمایت اعضای هیات علمی برای اجرای برنامه های نو آورانه با حمایت EDC
8– تدوین وبازنگری برنامه های درسی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی مربوطه وهدایت EDC
9– نیاز سنجی آموزش اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه وارائه گزارش به edc
10 – اولویت های آموزش دانشکده با مشارکت EDC
11– اجرای طرح های پژوهش در آموزش براساس اولویت های edc با حمایت EDC
12_ارائه گزارش عملکرد به edc دانشگاه ومعاون آموزشی
تاریخ :
1399/11/07
تعداد بازدید:
372
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal