۱۴۰۱ شنبه ۷ خرداد
رسالت

بیانیه رسالت دانشکده پزشکی جهرم ( Mission statement )
دانشکده پزشکی جهرم به عنوان یک دانشکده تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرم و اهداف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی براساس اسناد بالادستی سال1404، نظیر نقشه جامع علمی کشور و سند تحول سلامت ،برنامه ملی پزشکی عمومی و ماموریت های ویژه کلان منطقه و بسته های طرح تحول ونوآوری در آموزش ، سندتوانمندی های مورد انتظار از پزشکان عمومی و جوانب فراملی براساس اولویت های منطقه ای و معضلات بهداشت جهانی با تکیه بر ارزشهای اسلامی ، اخلاقی و با پایبندی برقانون ، عدالت محوری و با هدف نهایی خدمت به مردم و جامعه علمی و بهره گیری از سرمایه های انسانی و توانمندی های استانی و کشوری در راستای تحقق رسالت دانشگاه و به منظور تربیت نیروهای انسانی مرتبط با سلامت ، همچنین بهره گیری از فن آوری های مناسب و دستاوردهای نوین پزشکی اعم از نوآوری در تجهیزات،روش ها،دانش پزشکی و آموزش پزشکی ، عهده دار فراهم نمودن بستر مناسب برای آموزش نیروهای جوان با کیفیت بالا در راستای تامین نیازهای واقعی سلامت جامعه جهت ارائه خدمات درمانی و بهداشتی از طریق به کارگیری منابع دولتی و خصوصی داخل و خارج متناسب با فرهنگ جامعه و مبتنی براخلاق حرفه ای در چارچوب سیاست های ملی و قطبی می باشد و در راستای تحقق اهداف آموزشی دانشگاه / معاونت آموزشی حداکثر تلاش خود را مبذول خواهد نمود و ماموریتها و اهداف ذیل را بر عهده دارد :
آموزش و تربیت نیروهای پزشکی و دانش آموختگان توانمند و کارآمد در سطح عمومی و تخصصی ،تحصیلات تکمیلی برای اطمینان از تداوم خدمات سلامت در آینده، یادگیری مادام العمر از طریق متدهای نوین آموزشی
هدایت و بسترسازی جهت انجام پژوهش های کاربردی و اساسی مورد نیاز بخش سلامت در حیطه علوم پایه ، بالینی ، پرستاری ، پیراپزشکی و بهداشتی با استفاده از فن آوری های جدید به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه
مشارکت در ارتقای سلامت از طریق ارائه خدمات آموزشی درمانی جامع ، با کیفیت و هزینه اثر بخش
مشارکت موثر درآموزش مستمر و مداوم دانش آموختگان و بازآموزی اساتید ارائه خدمات بهداشتی درمانی با بکار گیری نیروهای متخصص درمنطقه
حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین با تاکید بر توسعه مراکز اختصاصی متناظر بر نیاز جامعه
دانشکده پزشکی با انجام ماموریت ها و اهداف فوق همگام با معاونت آموزشی با تکیه بر اصول ارزشهای اسلامی ، جلب رضایت خدمت گیرندگان ، ترویج عدالت اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان ، حفظ شأن و مقام اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و کارکنان ، وجدان کاری و انضباط اداری ، اهداف ذیل را دنبال می کند :
ارتقاء سطح آموزش و تقویت روحیه پژوهش
ارتقای حرفه ای از طریق یادگیری مادام العمر
ایجاد آمادگی در دانشجویان جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر
تلاش در جهت نهادینه سازی بسته های طرح تحول و به خصوص بسته مرجعیت علمی آموزش پاسخگو و دانشگاههای نسل سوم
ارتقاء سطح سلامت جامعه و کیفیت زندگی با ترویج زندگی بهتر ، سالمتر ، با نشاط تر برای مردم منطقه
گسترش اخلاق و تعهد حرفه ای پزشکی منطبق بر اصول و معیارهای اسلامی
ارتقای سطح آموزش همتایان و مشارکت دانشجو در ارتقای سطح دانش و توانمندی خود و سایر دانشجویان
v ارتقای سطح توانمندی دانش آموختگان در زمینه مهارت های بالینی/مهارت های برقراری ارتباط/مراقبت بیمار )تشخیص، درمان، بازتوانی(/-ارتقای سلامت و پیشگیری در نظام سلامت و نقش پزشک در آن/پیشرفت فردی و فراگیری مستمر/تعهد حرفه ای، اخلاق و حقوق پزشکی/مهارت های تصمیم گیری، استدلال و حل مسأله
ارزشهای حاکم در این دانشکده شامل :
توجه به کرامت انسانی : ارائه خدمات با مراعات ارزش های متعالی دین مبین اسلام در زمینه کسب رضایت الهی، شرافت خدمت به انسان ها و ضرورت حفظ حیات و احیای نفوس
عدالت محوری:حق گرایی و توجه به حقوق احاد مردم (دانشجویان ،مدرسین ، کارکنان و بیماران ....) در تامین منابع ،ارایه سرویس های آموزشی و پژوهشی ودرمانی
اخلاق حرفه ای و اخلاق پزشکی: اشاعه خصایصی چون نوع دوستی، شرافت و درستکاری،وظیفه شناسی،رازداری و توجه به ارتقاء شغلی و ارج نهادن اخلاق پژوهشی
ارج نهادن به جایگاه والای علم ، عالم و نیاز های رفاهی ذینفعان : اهمیت و الویت دادن به "دانایی محوری" وتوسعه علمی وقداست بخشیدن به "علم جویی" و دانش پژوهی
توجه به ارزش های متعالی دین مبین اسلام در زمینه کسب رضایت الهی، حفظ کرامت انسان، شرافت خدمت به انسان ها، ضرورت حفظ حیات و احیای نفوس، ارتقای سلامت و کیفیت زندگی، عدالت در سلامت، اهمیت تسکین آلام دردمندان، مراعات احکام الهی و شئون انسانی، التزام به احکام پزشکی و مراعات حقوق انسانی، طلب علم، کفایی بودن وجوب حرفه طب، تأمین و تضمین اولویت ها و ضروریات تشخیص داده شده و اعلام شده از سوی نظام خدمات سلامت و داشتن انعطاف لازم برای رعایت التزامات فقهی و طراحی و تدریس مسائل مستحدثه در دنیای پزشکی
تعالی : ارتقای مستمر کیفیت در ارائه خدمات آموزشی ،درمانی و پژوهشی
پاسخگوئی : اشاعه مهارت هایی چون یادگیری مادام العمر، یادگیری خودمحور و تاکید بر آنها برای حفظ و ارتقاء توانمندی های فردی(اساتید و فارغ التحصیلان) پاسخگویی به نیازهای ذینفعان (دانشجویان ، اساتید ، دانش آموختگان و جامعه) ، ارتقای حرفه ای
ایجاد تعهد در دانش آموختگان در امر درمان بیماران و تامین سلامت افراد جامعه با توجه به اینکه محور همه این فعالیتها بیمار و جامعه می باشد بنابراین هدف اصلی را تامین سلامت و کاهش درد و رنج بیماران می داند.
استفاده از دیدگاه دانشجویان ، اساتید و دانش آموختگان در تصمیم گیری های کلان آموزشی
پرورش خلاقیت و استعدادها و
آمادگی تحصیلی جهت مقاطع بالاتر
استانداردگرایی
دورنما (Vision ) دانشکده پزشکی جهرم
دانشکده پزشکی بر آن است به عنوان یکی از دانشکده های برتر در دستیابی جامعه به سلامت عمومی از طریق تربیت نیروهای کارآمد و پژوهش های کاربردی در منطقه مطرح شود. همچنین به منظور افزایش کارآیی و اثر بخشی خدمات خود مصمم است در چند سال آینده با تربیت نیروی انسانی متخصص در گروههای پزشکی و تحقق حرکت دانشگاه در مسیر دانشگاه های نسل سوم ،با گسترش رشته های علوم نوین،دستیابی به مرجعیت علمی و ماموریت های ویژه کلان منطقه* ، در توسعه تحقیقات مرتبط با نیاز سلامت و ارتباط آن با با افزایش رضایتمندی خدمت گیرندگان تلاش نموده و در جهت اعتلای دانش آموختگان و مقام و منزلت اعضای هیات علمی به جایگاه اعتلای علمی و فن آوری و دستاوردهای جدید پزشکی ، آموزش متناسب با نیاز جامعه و پاسخگو حرکت کند .
در این راستا ماموریت های ویژه زیر را درکلان منطقه پنج دنبال می کند :
1- توسعه دانش بیوتکنولوژی و طب بازساختی
2- توسعه دانش طب سنتی
3-توسعه برنامه پزشک خانواده
4-توسعه دانش های زیست دریایی
5-توسعه دانش مرتبط با ایمنی محیط زیست
6- توسعه دانش بین رشته ای مرتبط با علوم انسانی و علوم پزشکی ( جامعه شناسی علوم پزشکی و...)
اهداف کلی :
 
 
 

الف : حوزه آموزش : ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای آموزشی دانشکده پزشکی
1- ارتقاء توانمندی های آموزشی بین بخشی و فرابخشی با دستگاههای معتبر
2- توسعه تحقق اهداف بسته های تحول آموزش
3- توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده پزشکی در راستای اولویت های معاونت آموزشی دانشگاه
4- توسعه زیرساخت های آموزشی دانشکده پزشکی ( نیروی انسانی ، فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی )
ب : حوزه تحقیقات و فناوری : ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی دانشکده پزشکی
1- ارتقاء توانمندیهای پژوهشی اعضای هیات علمی و کارشناسان
2- توسعه همکاری های پژوهشی بین بخشی و فرابخشی با دستگاههای معتبر در راستای اولویتهای معاونت
تحقیقات و فناوری
3- توسعه تحقق اهداف ویژه واسپاری شده به دانشگاه علوم پزشکی
4- توسعه زیرساخت های پژوهشی ( آزمایشگاه ، تجهیزات مرتبط ) دانشکده پزشکی
ج : حوزه فرهنگی و دانشجویی : ارتقای کمی و کیفی فعالیتهای فرهنگی دانشکده پزشکی
1- ارتقاء توانمندیهای فرهنگی اعضای هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان
2- توسعه خدمات دانشجویی
3- توسعه همکاری با معاونت فرهنگی دانشجویی در جهت ارتقاء سلامت روان دانشجویان و مشارکت آنان در
برنامه های فرهنگی

تاریخ :
1400/10/20
تعداد بازدید:
1526
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal