۱۴۰۱ جمعه ۲۸ مرداد
معرفی کارشناس

 

تصویر

معرفی

 

نام و نام خانوادگی: زکیه حاجی پور

سمت: کارشناس دفتر توسعه آموزش دانشکده

شماره تماس: 07154331521

پست اللکترونیک:

z_hajopour62@yahoo.com

 

سوابق

 


 

شرح وظایف

 

·        پیگیری اجرای برنامه های آموزشی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش

·        همکاری در راستای تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی دفتر توسعه و پیگیری و پایش مداوم اجرای برنامه عملیاتی

·        انجام امور مربوط به برنامه های (کارگاه ها) ارتقاء توانمندی های اعضای هیات علمی

·        انجام امور مربوط به کمیته آموزش پاسخگوی دانشکده پزشکی در تعامل با مرکز توسعه

·        همکاری جهت اعتباربخشی های مربوط به دانشکده پزشکی

·        همکاری و هماهنگی جهت برگزاری جلسات مرتبط با کمیته های دانشجویی در دانشکده

·        انجام امور مربوط به کمیته ارزشیابی کیفیت آموزش بالینی

·        هماهنگی های اداری و تنظیم جلسات و صورت جلسات و سایر پیگیری های مربوط به دفتر توسعه آموزش دانشکده

·        جمع آوری مستندات و ارسال گزارش های مرتبط به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

·            پیگیری اجرای برنامه های آموزشی EDO دانشکده پزشکی بر اساس سیاست های ابلاغ شده توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت/دانشگاه

·            همکاری در راستای تدوین برنامه استراتژیک و عملیاتی دفتر توسعه و پیگیری و پایش مداوم اجرای برنامه عملیاتی

·            انجام امور مربوط به توانمند سازی اعضای هیات علمی در حیطه موضوعات اختصاصی و مهارتی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشکده تحت نظارت EDC (برگزاری کلیه کارگاه های دانشکده از مرحله ارسال نامه و اطلاعیه تا هماهنگی برای پذیرایی و ارزشیابی کارگاه در سطح دانشکده/صدور گواهی کارگاه ها و... )

·            انجام امور مربوط به تحلیل آزمون های دانشکده پزشکی در راستای برنامه های کمیته تحلیل آزمون ها در تعامل با مرکز توسعه

·            انجام امور مربوط به کمیته آموزش پاسخگوی دانشکده پزشکی در تعامل با مرکز توسعه

·            همکاری جهت اعتباربخشی دانشکده پزشکی (اعتباربخشی برنامه دوره پزشکی عمومی ،اعتباربخشی علوم پایه،اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی و...

·            جمع آوری مستندات مربوط به استاندارد وشاخص های اعتباربخشی از گروه های مربوطه

·            همکاری وهماهنگی جهت برگزاری جلسات مرتبط با کمیته های دانشجویی در دانشکده

·            ارسال گزارش ماهیانه فعالیت EDOدانشکده پزشکی به EDC

·            انجام امور مربوط به کمیته ارزشیابی کیفیت آموزش بالینی ( استخراج نتایج ارزشیابی های کیفیت آموزش بالینی و ارسال جهت اعضای هیات علمی و مرکز توسعه و...)

·            هماهنگی و فراخوان برگزاری جلسات داخلی دفتر و نیز جلسات دفتر با ریاست دانشکده پزشکی

·            تنظیم صورت جلسات و سایر پیگیری های مربوط به جلسات

·            تعامل باEDC و سایر دفاتر توسعه دانشکده پزشکی

·            انجام فعالیت های جاری و مداوم دفتر توسعه دانشکده پزشکی

·            تهیه پیش نویس مکاتبات و پیگیری نامه ها

·            پیگیری امور جاری و تهیه مستندات پاسخگویی به مکاتبات

·            جوابگویی به سوالات و تماس های تلفنی

·            برقراری ارتباط با اعضای هیات علمی به منظور اطلاع رسانی امور جاری

·            طبقه بندی و تفکیک مکاتبات ، بایگانی ها و تهیه گزارش
 
 
 
تاریخ :
1400/04/22
تعداد بازدید:
569
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal