۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
معرفی مدیر

 

 

 

تصویر

معرفی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر سمانه عبیری

                                متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی: استادیار

سمت: مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی

داخلی:

پست الکترونیک:

samaneh.abiri@gmail.com

 

سوابق

 

دانلود سوابق

                                                       

 

شرح وظایف

 

 

1-      مشارکت در انجام طرح های پژوهش در آموزش بر اسا س اولویت های دانشکده پزشکی وبا حمایت EDC


2-      نیاز سنجی از اعضا هیات علمی وتوانمندی سازی اعضا هیات علمی بالینی در حیطه های مختلف علوم پزشکی بر اسا س نتایج نیاز سنجی ،سیاست ها وا لویت های دانشگاه


3-      طراحی ،مشاهده ومشارکت در اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی


4-      ارزشیابی عملکرد وفعالیت های دفاتر توسعه آموزش بیمارستان ها


5-      ایجاد وفعال کردن کمیته های آموزش پاسخگو ،کارگروه استدلال بالینی در دانشکده پزشکی در راستای ارتقاء کیفی ،آموزش مطابق با ضوابط ومقررات مربوطه


6-      اجرای برنامه آموزشی بر اساس سیاست ها ی ابلاغ شده توسطEDC


7-      توسعه روش های یاددهی – یادگیری در دانشکده پزشکی وبیمارستان های تابعه با نظارت وحمایت EDC


8-      نظارت ،ارزشیابی ،تحلیل آزمون ها دانشکده مربوطه تحت نظارت مرکزآزمون وسنجش دانشگاه


9-      تعامل با مدیران دانشکده پزشکی برای عملیاتی کردن برنامه وسیاست های آموزشی دانشکده براسا برنامه مصوب در جلسات شورای آموزشی دانشکده


10-  عضویت وشرکت فعال مدیر دفتر توسعه آموزش  دانشکده پزشکی در شورای آموزشی دانشکده پزشکی

 

 

 

 

تاریخ :
1400/04/28
تعداد بازدید:
345
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal