۱۴۰۱ سه شنبه ۲۷ ارديبهشت
معرفی معاون
 

تصویر

معرفی


 عابدی

نام و نام خانوادگی: دکتر حسنعلی عابدی

سمت: معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

داخلی: 

پست الکترونیک:

 hassanaliabedi@gmail.com


سوابق


 
 


شرح وظایف


برنامه ریزی و نظارت بر انجام کلیه فعالیتهای پژوهشی دانشکده به شرح ذیل:

1-تهیه و تنظیم برنامه های سالانه و تقویم اجرای فعالیتهای حوزه پژوهش

2-تصویب برنامه ها و طرح های پژوهشی مطابق آیین نامه ها و ضوابط مربوط

3-تعیین الویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی

4-حضور در کمیته های مربوط به بررسی طرح های پژوهشی

5-دریافت گزارش پیشرفت کار از واحدهای اجرا کننده برنامه های پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده

6-ارزشیابی فعالیتهای پزوهشی اعضای هیئت علمی و سایر واحدهای مرتبط

7- نظارت بر امر تهیه و در دسترس قرار دادن کتب،نشریات و مجلات علمی برای دانشجویان ، اساتید و کارکنان

8- بررسی و تا یید آمار و اطلاعات تهیه شده در حوزه پژوهش و ارائه آن به مراجع ذی ربط

فعالیتهای پژوهشی:

در راستای اهداف معاونت پژوهشی، این معاونت در زمینه های ذیل فعالیت دارد.

1- ارزشیابی طرح های تحقیقاتی و مساعدت در اجرای آنها

2-همکاری در خصوص اجرای پایان نامه ها

3-تالیف و ترجمه کتب

4- برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی

تاریخ :
1399/12/19
تعداد بازدید:
858
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal