۱۴۰۰ شنبه ۲۸ فروردين
اعضای هیئت علمی

 

تصویر

معرفی

 

   کوهپیما

نام و نام خانوادگی: دکتر وحید کوه پیما

 سمت : عضو هیات علمی-استادیار گروه بهداشت عمومی

داخلی :

پست الکترونیک: vahidkouh@yahoo.com

 

رزومه

 

 

رشته و مقطع تحصیلی: دکتری تخصصی PhD مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دریافت فایل سوابق علمی و پژوهشی

 

شرح وظایف

 

 

 

 

تصویر

معرفی

 

   جمالی

نام و نام خانوادگی: خانم صفیه جمالی

 سمت : عضو هیات علمی-مربی گروه بهداشت عمومی

داخلی :

پست الکترونیک: safieh_jamali@yahoo.com

 

رزومه

 

 

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد بهداشت باروری

دریافت فایل سوابق علمی و پژوهشی

 

شرح وظایف

 

 

 

 

 

تصویر

معرفی

 

   ساریخانی

نام و نام خانوادگی: آقای یاسر ساریخانی

 سمت : عضو هیات علمی-مربی گروه بهداشت عمومی

داخلی :

پست الکترونیک: Yasersarikhani@yahoo.com

 

رزومه

 

 

 رشته و مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

دریافت فایل سوابق علمی و پژوهشی

 

شرح وظایف

 

 

 

 

 

تصویر

معرفی

 

   شاهسونی

نام و نام خانوادگی: آقای ابراهیم شاهسونی

 سمت : عضو هیات علمی-مربی گروه بهداشت عمومی

داخلی :

پست الکترونیک: eshahsavani@gmail.com

 

رزومه

 

 

رشته و مقطع تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت محیط

دریافت فایل سوابق علمی و پژوهشی

 

شرح وظایف

 

 

 

 

 

تصویر

معرفی

 

   برقرار

نام و نام خانوادگی: خانم زهرا برقرار

 سمت : مربی گروه بهداشت عمومی(آموزشی غیر هیأت علمی)

داخلی :

پست الکترونیک: z_bargharar@yahoo.com

 

رزومه

 

 

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

دریافت فایل سوابق علمی و پژوهشی

 

شرح وظایف

 

 

 

 

 

تصویر

معرفی

 

   حسینی

نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه السادات حسینی

 سمت : مربی گروه بهداشت عمومی(آموزشی غیر هیأت علمی)

داخلی :

پست الکترونیک: h.fatemehsadat64@yahoo.com

 

رزومه

 

 

رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

دریافت فایل سوابق علمی و پژوهشی

 

شرح وظایف

 

 

 

 

 

 

تصویر

معرفی

 

 

نام و نام خانوادگی: دکتر نادر شریفی

سمت:  عضو هیات علمی-مربی گروه بهداشت عمومی

داخلی:

پست الکترونیک:

nadersharifi81@yahoo.com

 

سوابق

 

 

 دریافت فایل سوابق علمی و پژوهشی

 

شرح وظایف

 

 

 

 

 

تاریخ :
1399/12/19
تعداد بازدید:
281
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal