۱۳۹۹ جمعه ۱۵ اسفند
مدير گروه

 

تصوير

معرفي

 

 

نام و نام خانوادگي: دكتر رضا اينالو

مدير گروه اورولوژي - متخصص كليه و مجاري ادراري

مستقيم: 07154230009

 

رزومه

 

دريافت فايل سوابق علمي و پژوهشي

 

شرح وظايف

 

 الف – تهيه برنامه اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي ارائه شده از طريق گروه بر اساس خط مشي شوراي دانشكده با مشورت اعضاي گروه قبل از شروع نيم سال تحصيلي و گزارش آن به رئيس دانشكده

ب – ابلاغ برنامه هاي اجرايي وظايف آموزشي و پژوهشي و خدماتي هر يكي از اعضاي گروه

ج – نظارت بر كليه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و خدمات گروهي

د – تهيه جدول دروس هر نيم سال با همكاري اعضاء گروه و تسليم آن به رئيس دانشكده  

ﻫ - تجديد نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرين پيشرفت ها و تغييرات و تحولات و تسليم اين برنامه ها به مراجع ذيربط

و – تشكيل و اداره جلسات شوراي گروه و ارسال گزارش كار، مصوبات ، پيشنهادها و نظريات جمعي گروه به رئيس دانشكده يا آموزشكده براي هماهنگي اجرايي يا طي مراحل قانوني و ابلاغ بخشنامه ها و آئين نامه ها و مصوباتي كه رئيس دانشكده ارسال كرده است.

ز – پيشنهاد نيازهاي مالي گروه به رئيس دانشكده

چ – انجام دادن كليه مكاتبات رسمي گروه و پيشنهاد تهيه لوازم، كتاب ها، نشريات مورد نياز گروه به رئيس دانشكده

ط – پيشنهاد طرح هاي پژوهشي كه گروه رأسا" يا با همكاري گروههاي ديگر آماده انجام دادن آن است به رئيس دانشكده براي تصويب در شوراي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي

ي – ارزيابي كار سالانه اعضاي گروه و گزارش آن به رئيس دانشكده   

 

تاریخ :
1397/01/07
تعداد بازدید:
1433
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal