۱۴۰۱ سه شنبه ۲۵ مرداد
برنامه هاي آموزشي گروه

 

 

باسمه تعالي

برنامه 5/1 واحد نظري درس آناتومي هوشبري ورودي 93 ـ نيمسال دوم94 ـ 93

تاريخ

موضوع

نام مدرس

25/11/93

مقدمات ، موقعيت آناتوميك و اصطلاحات رايج در آناتومي، استخوان شناسي: تقسيم بندي استخوان ها، استخواني شدن، رشد استخوان  

خانم سنايي

2/12/93

 استخوان هاي سر و صورت

خانم سنايي

9/12/93

استخوان هاي تنه ( ستون مهره اي ، جناغ ، دنده ها)، و استخوان لامي

خانم سنايي

23/12/93

  مفاصل(مفاصل فيبرو، غضروفي و سينوويال)

خانم سنايي

22/1/94

دستگاه عضلاني(نام گذاري ، عمل كرد و عضلات نواحي مختلف بدن) عضلات سرو صورت،

خانم سنايي

29/1/94

عضلات تنه و عضلات كمك تنفسي

خانم سنايي

15/2/94

امتحان ميان ترم

 

19/2/94

دستگاه گردش خون:قلب، شريان ها و وريد ها( ساختمان قلب، عروق و اعصاب قلب، عروق بزرگ )

خانم سنايي

2/3/94

عروق سروگردن، عروق اندام فوقاني واندام تحتاني

خانم سنايي

9/3/94

دستگاه تنفس ( بيني، سينوس هاي مجاور بيني، حلق)

خانم سنايي

12/3/94

دستگاه تنفس ( حنجره، ناي و برونكوس ها، شش ها و پلورا)

خانم سنايي

محل تشكيل كلاس: دانشكده پرستاري روزهاي شنبه ساعت12-10 سه شنبه3-1طبق برنامه

منبع مورد مطالعه : 1 ـ آناتومي عمومي : تأليف دكتر علي والياني ، 2ـ آناتومي اسنل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالي

برنامه 5/0 واحد درس آناتومي عملي هوشبري ورودي93 ـ نيمسال دوم94 ـ‌ 93

تاريخ

موضوع

نام مدرس

16/12/93

استخوان شناسي

خانم سنايي

15/1/94

 استخوان شناسي

خانم سنايي

5/2/94

دستگاه عضلاني

خانم سنايي

8/2/94

دستگاه عضلاني

خانم سنايي

5/3/94

دستگاه قلب و عروق

خانم سنايي

16/3/94

دستگاه تنفسي

خانم سنايي

 

دوره كلي قبل از امتحان پايان ترم

خانم سنايي

 

محل تشكيل كلاس: سالن مولاژ دانشكده پرستاري روزهاي شنبه ساعت12-10و سه شنبه 3-1طبق برنامه

تاریخ :
1393/11/26
تعداد بازدید:
1056
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal