۱۴۰۱ يکشنبه ۸ خرداد
مدير گروه

 

تصویر

معرفی

 

  

نام و نام خانوادگی: دکتر فریدون کاوسی

                                  دکترای آناتومی

سمت: مدیر گروه علوم تشریح و طب بازساختی

 
رتبۀ علمی: دانشیار

پست الکترونیک:

تلفن: 071/54340405    داخلی :216

رزومه

 


 

شرح وظایف

 

 الف – تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیم سال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده

ب – ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یکی از اعضای گروه

ج – نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی

د – تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده  

ﻫ - تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط

و – تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات ، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخشنامه ها و آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده ارسال کرده است.

ز – پیشنهاد نیازهای مالی گروه به رئیس دانشکده

چ – انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتاب ها، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده

ط – پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه رأسا" یا با همکاری گروههای دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی

ی – ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده   

 

تاریخ :
1400/10/15
تعداد بازدید:
2508
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal