۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
اعضای کمیته

آرم دانشگاه3دانشگاه علوم پزشکی جهرم

معاونت آموزشی

مرکز مطالعات و توسعه

 

 

 

اعضاء کمیته توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 99

 

 

ردیف

جناب آقای دکتر رعیت دوست

معاون آموزشی دانشگاه و عضو کمیته

1

سرکار خانم دکتر نجفی پور

مسئول کمیته توانمندسازی اساتید

2

سرکارخانم دکتر مصلی نژاد

مدیر مرکز آموزش مجازی و عضو کمیته

3

جناب آقای دکتر اسلامی اکبر

عضو هیات علمی

4

جناب آقای حامدی اصل

عضو هیات علمی

5

جناب آقای تفویضی درویش

عضو هیات علمی

6

جناب آقای دکتر رئوفی

عضو هیات علمی

7

جناب آقای دکتر معصومی

عضو هیات علمی

8

جناب آقای دکتر موسوی فرد

عضو هیات علمی

9

سرکار خانم دکتر زاهدی

عضو هیات علمی

10

سرکارخانم دکتر عبیری

 

عضو هیات علمی

11

سرکارخانم دکتر حق بین

عضو هیات علمی

12

سرکارخانم دکتر متین

عضو هیات علمی

13

سرکارخانم صباغی

کارشناس آموزش مجازی

14

سرکار خانم احسانیان

کارشناس کمیته توانمندسازی اساتید

 

 

اعضاء کمیته توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 98

 

 

ردیف

جناب آقای دکتر روستازاده

معاون آموزشی دانشگاه و عضو کمیته

1

سرکار خانم دکتر نجفی پور

مسئول کمیته توانمندسازی اساتید

2

سرکارخانم دکتر مصلی نژاد

مدیر مرکز آموزش مجازی و عضو کمیته

3

جناب آقای دکتر عابدی

عضو هیات علمی

4

جناب آقای دکتر شکوهی

عضو هیات علمی

5

جناب آقای دکتر مفضل

عضو هیات علمی

6

جناب آقای دکتر فاصله

عضو هیات علمی

7

جناب آقای دکتر رئوفی

عضو هیات علمی

8

جناب آقای دکتر اسکندری

عضو هیات علمی

9

جناب آقای دکتر یزدچی نژاد

عضو هیات علمی

10

سرکار خانم دکتر صادقی

عضو هیات علمی

11

سرکارخانم دکتر حق بین

عضو هیات علمی

12

سرکارخانم آزموده

کارشناس معاونت پژوهشی

13

سرکار خانم صباغی

کارشناس کمیته توانمندسازی اساتید

 

 

 

 

تاریخ :
1400/03/17
تعداد بازدید:
154
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal