۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
سال 99
اعضای کمیته برنامه ریزی درسی در سال 99
 

دکتر اسماعیل رعیت دوست

معاون آموزشی دانشگاه و رییس کمیته

خانم دکتر صدیقه نجفی پور

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه و دبیر کمیته

دکتر مرضیه حق بین

رئیس دانشکده پزشکی و عضو کمیته

دکتر شکوفه آتش پور

معاون آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی

دکتر سارا متین

معاون آموزشی دانشکده پزشکی 

دکتر سمانه عبیری

مسئول EDO و عضو کمیته

دکتر محمد پوراحمدی

مدیر گروه آناتومی عضو کمیته

دکتر اکبر کاظمی

مدیر گروه میکروب و عضو کمیته

دکتر محمدحسن عابدی

مدیر گروه فیزیولوژی و عضو کمیته

دکتر نادر شریفی

مدیر گروه بهداشت و عضو کمیته

دکتر اکبر هاشمی طیر

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی و عضو کمیته

دکتر رسول اسلامی اکبر

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و عضو کمیته

دکتر اباذر روستازاده

مدیر گروه بیوشیمی و عضو کمیته

دکتر مهشید البرزی

مدیر گروه زنان و عضو کمیته

دکتر عبدالعلی سپیدکار

مدیر گروه جراحی و عضو کمیته

خانم فرهمندجو

کارشناس کمیته


تاریخ :
1399/11/29
تعداد بازدید:
279
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal