۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
سال 97

اعضای کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پرستاری

 

دکتر اباذر روستازاده

 

معاون آموزش دانشگاه و رییس کمیته

خانم صدیقه نجفی پور

 

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه و دبیر کمیته

 

دکتر محسن فاصله

 

رئیس دانشکده پرستاری و عضو کمیته

آقای عبدی

معاون آموزشی دانشکده و مدیر گروه پرستاری

آقای سبحانیان

 

مدیر گروه فوریت و عضو کمیته

خانم شادفر

مدیر گروه اتاق عمل و عضو کمیته

دکتر رسول اسلامی اکبر

مدیر گروه هوشبری و عضو کمیته

 

فاطمه فرهمندجو

 

کارشناس کمیته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پزشکی (علوم پایه)

دکتر اباذر روستازاده

معاون آموزش دانشگاه و رییس کمیته

خانم صدیقه نجفی پور

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه و دبیر کمیته

دکتر مرضیه حق بین

ریاست دانشکده پزشکی و عضو کمیته

دکتر خاطره دهقانی

معاون آموزشی دانشکده پزشکی عضو کمیته

دکتر اکبر هاشمی

مدیر گروه علوم آزمایشگاهی و عضو کمیته

دکتر صلح جو

مدیر گروه انگل شناسی و عضو کمیته

دکتر دانش جوشقانی

مدیر گروه فیزیولوژی و عضو کمیته

آقای اکبر کاظمی

مدیر گروه میکروب شناسی و عضو کمیته

دکتر مدبر

مدیر گروه معارف و عضو کمیته

دکتر پوراحمدی

مدیر گروه آناتومی و علوم تشریح

دکتر ثامنی

مدیر گروه زبان و عضو کمیته

دکتر شریفی

مدیر گروه بهداشت و عضو کمیته

دکتر کرامت اله رحمانیان

مدیر گروه پزشکی اجتماعی و عضو کمیته

فاطمه فرهمندجو

کارشناس کمیته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعضای کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده پزشکی (بالینی)

 

دکتر اباذر روستازاده

 

معاون آموزش دانشگاه و رییس کمیته

خانم صدیقه نجفی پور

مدیر مرکز مطالعات وتوسعه و دبیر کمیته

دکتر مرضیه حق بین

ریاست دانشکده پزشکی و عضو کمیته

دکتر خاطره دهقانی

معاون آموزشی دانشکده پزشکی عضو کمیته

دکتر اکبر هاشمی

معاون آموزشی EDC و عضو کمیته

دکتر سپیدکار

مدیر گروه جراحی و عضو کمیته

دکتر شجاعی

مدیر گروه داخلی و عضو کمیته

دکتر وحید مقرب

مدیر گروه اطفال و عضو کمیته

دکتر مهشید البرزی

مدیر گروه زنان و عضو کمیته

دکتر رستگاریان

مدیر بیهوشی و عضو کمیته

دکتر یزدچی نژاد

مدیر گروه چشم عضو کمیته

دکتر بهمنی

مدیر گروه پوست و عضو کمیته

دکتر ظابطیان

عضو کمیته طرح درس

دکتر رعیت دوست

رئیس بیمارستان پیمانیه

دکتر فخری نیا

مسئول درس ارتوپدی

فاطمه فرهمندجو

کارشناس کمیته

 

 

 

 

تاریخ :
1399/11/29
تعداد بازدید:
279
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal