۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی ویژه اساتید
 

برنامه برگزارشده دوره توانمندسازی اساتید به صورت غیر حضوری در سال 99

(دوره 35 ساعته)

ردیف

موضوع و عنوان کارگاه/ دوره

تاریخ برحسب ماه

مدت زمان

(ساعت)

مدرس/ارائه کننده

مخاطب/گروه هدف

تعداد شرکت کننده

روش ارایه-

1

نقش های یک مدرس دانشگاهی با تاکید بر زمان بحران کرونا

24/3/1399

1

خانم دکتر نجفی‌پور خانم دکتر مصلی نژاد

اعضای هیات علمی

5

غیرحضوری

2

چطور برنامه یک جلسه کلاس یا یک واحد درسی را تنظیم نمائید(با تاکید بر برنامه ریزی 10گام هاردن و 6 مرحله ای کرن)

و

چگونگی تهیه طرح درس با تاکید بر آموزش مجازی جهت سامانه نوید

31/3/1399

2

خانم دکتر نجفی‌پور

خانم دکتر مصلی نژاد

اعضای هیات علمی

15

غیرحضوری

3

آیا تغییر روش تدریس امکان پذیر است؟( با تاکید بر روشهای آموزشی نو:( تدریس به روش کلاس وارونه) و یادگیری ترکیبی

10/4/99

1.5

خانم دکتر نجفی‌پور خانم دکتر مصلی نژاد

اعضای هیات علمی

19

غیرحضوری

4

چگونه در دانشجویان انگیزه ایجاد نماییم؟

24/4/99

1.5

خانم دکتر مصلی‌نژاد

اعضای هیات علمی

15

غیرحضوری

5

خصوصیات یک سخنرانی تعاملی

31/4/99

1.5

خانم دکتر نجفی‌پور

اعضای هیات علمی

21

غیرحضوری

6

آموزش نرم افزار Studio Articulate

7/5/99

2

خانم دکتر مصلی‌نژاد

اعضای هیات علمی

26

غیرحضوری

7

چگونه یک دانشجو را ارزیابی نمائیم؟ آشنایی با استانداردهای آزمون

انواع ازمون ها متناسب با آموزش مجازی

14/5/99

2

خانم دکتر نجفی‌پور

خانم دکترمصلی‌نژاد

اعضای هیات علمی

29

غیرحضوری

8

چگونگی دستیابی به بهترین شواهد در آموزش پزشکی

16/5/99

2

آقای دکتر معصومی

(استاد مدعو)

اعضای هیات علمی

27

غیرحضوری

9

آموزش نرم افزار تولید محتوا (ispring suite)(جلسه دوم)

21/5/99

2.5

آقای دکتر معصومی

(استاد مدعو)

اعضای هیات علمی

40

غیرحضوری

10

آموزش نرم افزار تولید محتوا (ispring suite)(جلسه دوم)

25/5/99

2

آقای دکتر معصومی

(استاد مدعو)

اعضای هیات علمی

32

غیرحضوری

11

آموزش نرم افزار تولید محتوا (ispring suite)(جلسه سوم)

28/5/99

2.5

آقای دکتر معصومی

(استاد مدعو)

اعضای هیات علمی

31

غیرحضوری

12

micro learning و ابزارهای آن

11/6/99

2.5

خانم دکتر نجفی‌پور خانم دکتر مصلی‌نژاد

اعضای هیات علمی

21

غیرحضوری

13

دانش پژوهی چیست؟ دانش پژوهی از منظر آیین نامه ارتقاء

23/6/99

2

خانم دکتر نجفی پور

آقای دکترموسوی‌فرد

اعضای هیات علمی

17

غیرحضوری

14

آموزش نرم افزار اسکایپ جهت اجرای کلاس آنلاین

1/7/99

2

خانم صباغی

اعضای هیات علمی

24

غیرحضوری

 
تاریخ :
1399/09/06
تعداد بازدید:
369
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal