۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
معرفی کمیته

باتوجه به تغییر کمیته هیات ممیزه روند کسب امتیاز دانش پژوهی براساس معیارهای هیات ممیزه دانشگاه قرار می گیرد.

تعاریف :

1- آموزش دانشورانه : فعالیت آموزشی نوآورانه است که دارای اهداف شفاف، متدولوژی مشخص، مبتنی بر شواهد موجود (آماده سازی مناسب ) و دارای نتایج مشخص است.

2- دانش پژوهی آموزشی : آموزش دانشورانه ای است که علاوه بر چهار معیار فوق به نحو مناسبی منتشر شده و در معرض نقد دیگران قرار گرفته باشد.

3- سطح نوآوری : نو بودن یک فرایند می تواند در سطح دپارتمان (گروه)آموزشی ، دانشکده، دانشگاه ، کشوری باشد.منظور از نوآوری در سطح کشوری الزاما به معنای اجرای فرایند در گستره کشوری (ملی ) نیست بلکه اجرای آن برای اولین بار در کشور (حتی در سطح یک دانشگاه) نیز می باشد.

بررسی فعالیتهای آموزش دانشورانه و دانش پژوهی آموزشی در سطح دانشگاهی :

- وجود معیارهای شش گانه دانش پژوه آموزشی (Glassick)به شرح زیر توسط کمیته دانشگاهی/کشوری دانش پژوهی انجام می شود:

1) اهداف مشخص

2) آماده سازی مناسب

3) استفاده از روشهای مناسب

4) ارائه نتایج مهم

5) معرفی موثر برنامه

6) برخورد نقادانه

- وجود چهار معیار اول ، شرط لازم برای کسب امتیاز از هریک از فعالیتهای مندرج در بند ششم ماده 2 آیین نامه ارتقاء است که در این صورت آموزش دانشورانه (Scholarly Education) محسوب می شود. اگر هر یک از موارد 1 تا 4 وجود نداشته باشد.به فعالیت مورد نظر از این پند امتیازی تعلق نمی گیرد.در صورت تحقق تمامی 6 معیار گلاسیک در یک فعالیت،آن فعالیت مصداق دانش پژوهی آموزشی است. (Educational Scholarship) و امتیاز آن می تواند در ماده 3 (حداکثر تا پنجاه درصد امتیاز لازم اعمم از شرطی و غیر شرطی ) لحاظ شود.

تبصره : انجام فعالیت آموزشی برای اولین بار به خودی خود دانش پژوهی تلقی نمی شود و باید تمام معیارهای دانش پژوهی را داشته باشد.

فعالیتهای کمیته مذکور در سال 97:

مستندات افراد متقاضی ارتقاء فعالیتهای دانش پژوهی زیر نظر وزارت کشوری وطبق معیارهای گلاسیک کشوری بررسی می گردد که تعداد 8 پرونده در سال 97 مورد بررسی قرار گرفت و پس از پرونده هر استاد در کمیته دانش پژوهی توسط اعضای کمیته بررسی و امتیاز و به کمیته منتخب (ارتقاء اساتید ) ارسال گردید.

فعالیتهای کمیته در سال 98:

امتیازات فعالیتهای اساتید به هیات ممیزه کشوری ارسال می گردید. که تعداد 5 پرونده در سال 98 مورد بررسی قرار گرفت و به کمیته ارتقاء ارسال گردید.

فعالیتهای کمیته در سال 99 :

از طریق تعامل بین دانشگاهی درسطح کلان منطقه با نظر هیات ممیزه شیراز از ارزیابی درون دانشگاهی توسط هیات ممیزه شیراز مورد ارزیابی قرار گرفت که تعداد 18 پرونده که تعداد 5 مورد ارتقاء ، 8 مورد تبدیل وضعیت و 5 مورد فراخوان جذب هیات علمی مورد بررسی قرار گرفت و به کمیته ارتقاء ارسال گردید.

ارتقاء اساتید در سالهای 98 و 99

ردیف

سال

ارتقاء اساتید از مرتبه استادیاری به دانشیاری

تعداد پرونده‌های بررسی شده جهت ارتقاء

1

98

متقاضی ارتقاء (دکتر روستازاده،دکتر مصلی نژاد، دکتر رحمانیان، دکتر کاووسی)

5

2

99

متقاضی ارتقاء (دکتر مصلی نژاد، دکتر روستازاده، دکتر سبحانیان، دکتر دهقانی، خانم سنایی)

5

3

99

متقاضی تبدیل وضعیت

فراخوان جذب هیات علمی

8

5

تاریخ :
1399/11/28
تعداد بازدید:
566
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal