۱۴۰۱ جمعه ۸ مهر
معرفی پژوهش در آموزش

 

مقدمه :

رسالت کمیته پژوهش در آموزش :

انجام پژوهش در حوزه آموزش علوم پزشکی برای هر عضو هیأت علمی و دانش آموختگان آموزش پزشکی ضرورت دارد تا در کنار سایر نقش ها و کارکردهای ایشان (آموزشی ، اجرایی ، خدمات درمانی و ...) ، جزء فعالیت ها و کارکردهای کلیدی مد نظر قرار گیرد . با توجه به اینکه فعالیت های پژوهشی یکی از ابزارهای مهم جهت تصمیم گیری های مدیران محسوب می گردد و این امر بویژه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که فرایند آموزش بخش مهمی از فعالیت محوری آنها را تشکیل می دهد، از اهمیت بیشتری برخوردار است و در راستای وظایف تعیین شده مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ، ارائه و اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه آموزش پزشکی می باشد. به این منظور معاونت پژوهش در آموزش مرکز به عنوان مغز متفکر مرکز توسعه عمل نموده و در راستای کمک به شناخت و تحلیل مسایل نظام آموزشی، طراحی و ارزشیابی مداخلات آموزشی، ترغیب و گسترش اجرا و به کارگیری طرح های کاربردی پژوهش در آموزش پزشکی و ایجاد تحرک و انسجام بخشیدن به فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه و تامین منابع وایجاد تسهیلات مالی و مشاوره ای در جهت انجام پژوهش ها با روش صحیح، فعالیت های مختلفی را در دست اقدام و ارائه دارد.

واحد پژوهش درآموزش درراستای رسالت اصلی معاونت آموزشی دانشگاه که همانا ارتقاء کیفی سطح آموزش در دانشگاه می باشد ، درسال87 تاسیس گردیده است تا از طریق همکاری وحمایت درانجام پژوهشهای آموزشی ضمن برطرف نمودن مشکلات ونیازهای آموزشی دانشگاه گام موثری درجهت ارتقاء کیفیت آموزش درسطح ملی ،محلی ،منطقه ای وبین المللی برداردوزمینه تولید وانتقال دانش مربوط به این حوزه را طی سالهای آتی ارتقاء بخشد.

این واحد به عنوان مغزمتفکر مرکزتوسعه عمل نموده ودرراستای تعیین نیازها ومشکلات آموزشی شورای پژوهش در آموزش راه اندازی شد تا با تصویب طرحهای پژوهش در آموزش ، اجرای آن وبکارگیری نتایج حاصل از طرحهای اجراشده جهت ارتقاء کیفیت آموزش گام برداشته وهمچنین در راستای ارائه ایده جهت برنامه های آموزشی ، تحلیل مسائل ومشکلات موجود در زمینه فعالیتهای آموزشی و تعیین اولویتهای پژوهش درآموزش فعالیت نماید.

این واحد در راستای دورنمای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه قصد دارد جایگاهی برتر در حیطه‌ی پژوهش در آموزش در سطح ملی و منطقه ­ای داشته و به ­عنوان مرجعیت علمی مطرح باشد.

 اهداف کلی واحد پژوهش درآموزش:

ارتقاء سطح آموزش وفرآیند یادگیری درسطوح مختلف نظام آموزشی دانشگاه به منظور ارائه بهترین کیفیت خدمات آموزشی وخدمات سلامت با تربیت    فارغ التحصیلان جامعه نگروتوانمند سازی از طریق :

سعی در گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش

    تغییروتحول دربرنامه های آموزشی درسطوح مختلف در راستای استانداردهای آموزش علوم پزشکی با استفاده از نتایج حاصل ازتحقیقات انجام شده

   برطرف نمودن نکات ضعف درآموزش بالینی   

   بااستفاده ازنتایج حاصل ازتحقیقات انجام شده

   بهبود فرآیندآموزش بااستفاده ازامکانات فن آوری نوین درآموزش

   کمک به تقویت کمی وکیفی پژوهش های آموزشی

وظایف اعضای کمیته پژوهش در آموزش:

ارائه پیشنهادات لازم وسازنده در مورد سیاست گذاری چگونگی انجام طرحهای تحقیقاتی باتوجه به اهداف وشرایط حوزه پژوهش درآموزش

ترغیب وتشویق افرادمختلف هیئت علمی ودانشجویا ن جهت ارائه طرحهای تحقیقاتی مربوط به مسائل ومشکلات آموزشی

تهیه لیست اولویت های پژوهش درآموزش درگروههای مختلف آموزشی

تصویب یاردطرحهای پژوهشی درآموزش براساس اولویت بندی آنها

ارائه مشاوره به مجریان طرحهای پژوهش درآموزش

همکاری دربرنامه ریزی وبرگزاری کارگاههاوکنفرانس های موردنیازجهت تشویق اعضاء محترم هیئت علمی ودانشجویان به منظور ارائه طرحهای تحقیقاتی مناسب وکاربردی وهمچنین گزارش نتایج تحقیقاتی انجام شده

فعالیتهای واحد پژوهش در آموزش :

    1-تهیه وتدوین ساختار پژوهش در آموزش

    2-تعیین اهداف کلی واهداف ویژه

    3-تعیین اعضاء کمیته پژوهش در آموزش

    4-تنظیم وبرگزاری شوراهای پژوهش در آموزش

    5-تنظیم وبرگزاری کارگاههای لازم آموزشی پژوهشی

    6-اطلاع رسانی به اعضاء هیئت علمی ودانشجویان در مورد فعالیتهای حوزه های پژوهش درآموزش

    7-تعیین محورهای پژوهش درآموزش براساس نیازهای دانشگاه

    8-اولویت بندی واختصاص منابع به طرحهای تحقیقاتی

    9-نظارت برحسن اجرای طرحهای تحقیقاتی پژوهش درآموزش

    10-کارشناسی طرحهای تحقیقاتی ازدیدگاه متدولوژیک ازطریق طرح کردن درکمیته پژوهش در آموزش

    11-تقویت کتابخانه الکترونیک مرکزوارائه خدمات وراهنمایی تخصصی درحیطه آموزش به اعضاء هیات علمی ودانشجویان

    12-ثبت فعالیتهای پژوهشی کلیه اعضاء هیئت علمی فعال درحوزه آموزش پزشکی(شرکت درکنگره ها ،چاپ مقالات و...)جهت ارائه گزارش سالانه، شرکت درهفته پژوهش و...

          13 -مشارکت درکنفرانس ها،همایش های آموزش پزشکی داخلی وخارجی ،اطلاع رسانی نتایج تحقیقات واستفاده ازنتایج دیگر دانشگاهها ومؤسسات درجهت پیشبرد اهداف آموزشی دانشگاه

 

 

دانلود فایل ورد...دانلود فایل pdf

تاریخ :
1399/07/22
تعداد بازدید:
1637
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal