۱۴۰۲ چهارشنبه ۲ فروردين
مسئول دفتر بهبود كيفيت

معرفی

تصویر

 

نام و نام خانوادگی: سیده رحیمه موسوی


 

سمت: مسئول دفتر بهبود کیفیت

مدرک تحصیلی:

کارشناس پرستاری

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

تلفن: 54504509-071 داخلی 211

 

سوابق

 

- سوپروایزر دیسپچ در سال 91

-سوپروایزر آموزشی و بالینی بیمارستان خفر سال 94-92

-مددکار اجتماعی بیمارستان خفر سال97-92

-مسئول امور اداری بیمارستان خفر سال 93

-مترون بیمارستان خفر در سال 94

-مدیر داخلی بیمارستان در سال 96

-مسئول واحد بهبود کیفیت بیمارستان خفر سال 97-95

 

شرح وظایف مسئول دفتر بهبود کیفیت:

 

1-تدوین برنامه استراتژیک با همکاری مدیران میانی

2-همکاری با واحد ها در نوشتن برنامه عملیاتی

3-طراحی و پایش و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران

4- تدوین و اجرای خط مشی ها، دستورالعمل ها و فرآیندهای بیمارستان با هماهنگی ذینفعان

5-تهیه و تعیین شاخص های کلیدی بیمارستان با مشارکت مسئولین واحد ها و مدیران بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش

6-بررسی و پیگیری و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه نتایج به کمیته مدیریت اجرایی

7-ارتقا سطح آگاهی و دانش در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی

8- برنامه ریزی جهت اموزش و فرهنگ سازی جهت استقرار الزامات اعتبار بخشی

9- طراحی و اجرای برنامه ممیزی داخلی

10- نظارت بر اجرای صحیح کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات

 

 

 

تاریخ :
1401/08/08
تعداد بازدید:
2035
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal