۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين
معرفي تيم مديريت اجرايي

 معرفی تیم مدیریت اجرایی

 
 1 نام و نام خانوادگی
 سمت
 2

دکتر مهدی ایزدنگهدار

 رئیس بیمارستان و مسئول فنی

شرح وظایف تیم مدیریت اجرایی:

1-تدوین نهایی برنامه استراتژیک بیمارستان

2- بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان

3- نشر رسالت بیمارستان جهت هدایت کلیه اقدامات بیمارستان در راستای رسالت

4- تعیین سطح ایمنی بیمار در قالب برنامه عملیاتی

5- تخصیص منابع به بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک

6- تجزیه و تحلیل گزارش پیشرفت برنامه عملیاتی و پایش های انجام شده و پیگیری مداخلات اصلاحی

7- نظارت بر اجرای صحیح برنامه عملیاتی جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات و ایمنی بیمار

8- کسب اطمینان از انجام اقدامات لازم در خصوص گزارش های ارزیابی و یا سازمان های قانون گذار از جمله اعتبار بخشی

9- مشارکت در تدوین برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

10- نظارت بر تعیین و تحلیل شاخص های کلیدی بیمارستان

11- کسب اطمینان از انجام اقدامات مصوب در جلسات تیم مدیریت اجرایی

12- برنامه ریزی در خصوص بازدیدهای منظم مدیریتی ایمنی بیمار

13- تعیین مسئول ایمنی بیمار و فرد پاسخگوی ایمنی بیمار

 

تاریخ :
1401/08/08
تعداد بازدید:
2742
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal