۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۱ خرداد
انتظامات

معرفی

تصویر

 

نام و نام خانوادگی:  احسان تقی زاده

 

 

سمت:مسئول انتظامات

 

 

شرح وظایف مسئول انتظامات:

 

·         حفاظت از اموال وتجهیزات اداری تحت کنترل

·         کنترل ورود.خروج اشخاص و وسایل نقلیه وتجهیزات وکالا در وقت اداری و خارج از وقت اداری

·         اطلاع فوری اتفاقات و حوادث ناگهانی نظیر اتش سوزی . دزدی.خرابی.انتظامی و مسئولین امر وانجام اقدامات احتیاطی اولیه

·         گزارش چگونگی انجام وظیفه وشرح کلیه پیشامدها درمدت انجام وظیفه

·         حفظ و حراست از تمام یا قسمتی از ساختمان ومنازل ومحوطه وسایر موارد تحت کنترل طبق مقررات و دستورات صادره

·         پا سخگوئی به اشخاص ومراجعین در خارج از وقت اداری

·         خودداری از ترک محل نگهبانی به همین دلیل در موقع انجام وظیفه

·         جلو گیری از تجمع بی مورد افراد متفرقه در محل اتاق نگهبانی

·         انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات

 

 

 

تاریخ :
1401/08/08
تعداد بازدید:
2643
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal