۱۴۰۱ سه شنبه ۵ مهر
انتظامات

معرفي

تصوير

 

نام و نام خانوادگي:  احسان تقي زاده

 

 

سمت:مسئول انتظامات

 

 

شرح وظايف مسئول انتظامات:

 

·         حفاظت از اموال وتجهيزات اداري تحت كنترل

·         كنترل ورود.خروج اشخاص و وسايل نقليه وتجهيزات وكالا در وقت اداري و خارج از وقت اداري

·         اطلاع فوري اتفاقات و حوادث ناگهاني نظير اتش سوزي . دزدي.خرابي.انتظامي و مسئولين امر وانجام اقدامات احتياطي اوليه

·         گزارش چگونگي انجام وظيفه وشرح كليه پيشامدها درمدت انجام وظيفه

·         حفظ و حراست از تمام يا قسمتي از ساختمان ومنازل ومحوطه وساير موارد تحت كنترل طبق مقررات و دستورات صادره

·         پا سخگوئي به اشخاص ومراجعين در خارج از وقت اداري

·         خودداري از ترك محل نگهباني به همين دليل در موقع انجام وظيفه

·         جلو گيري از تجمع بي مورد افراد متفرقه در محل اتاق نگهباني

·         انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات

 

 

 

تاریخ :
1397/02/31
تعداد بازدید:
2282
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal