۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۱ خرداد
شرح وظايف

شرح وظایف کارشناس آمار بالینی :

 

 

 


 1-پیگیری و تکمیل آمار و اطلاعات بخش های کلینیکی و پاراکلینیکی در پایان هر ماه و ارسال به واحد آمار و مدارک پزشکی شبکه

2-جمع بندی و آنالیز آمار کلیه بخشهای کلینیکی ، پاراکلینیکی و پشتیبانی در مقاطع ماهانه ، فصلی ، 6 ماهه و سالیانه

3- تهیه نمودارهای آمار بیمارستانی در مقاطع فصلی ، 6 ماهه و سالیانه

4- تحلیل کمی عملکرد پزشکان در مقاطع 6 ماهه و سالیانه

5- پاسخگویی به سازمانهای خارج بیمارستانی در مورد آمارهای درخواستی بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان

6-پاسخگویی به واحدهای درون بیمارستانی در مورد آمارهای درخواستی بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان

7- ارسال آمار به مراکز ذیربط تحت پوشش دانشگاه بر حسب ضرورت بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان

8- ثبت و نگهداری اطلاعات خام ، نمودارها و شاخصهای آماری محاسبه شده در کامپیوتر

 9-پاسخگویی به محققان در زمینه اطلاعات آماری بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان

10- بایگانی آمارهای جمع آوری شده از واحدهای مختلف بیمارستان و نمودارها و شاخصهای ذیربط

11- جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به بیماران فوت شده

12- راهنمایی و همکاری با کار آموزان رشته مدارک پزشکی در حیطه کاری خود

13- همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان

 14-دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل

 

15- پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود

شرح وظایف کارشناس پذیرش و ترخیص

     

 

 

 1- برخورد مناسب با بیمار و راهنمایی مراجعین جهت ارجاع به واحدها و بخشهای مختلف

       2- بررسی مدارک بیماران در زمان پذیرش

       3- پذیرش بیماران (بستری ، سرپایی ، اورژانس و تحت نظر )

4- ثبت مشخصات هویتی و آدرس آورنده یا همراه بیمار

 5- ثبت مشخصات و سمت اعزام کننده بیمار

  6- اخذ رضایت نامه های لازم در پشت برگ پذیرش (و رضایتنامه ) طبق قوانین و مقررات

 7-ثبت اطلاعات بیمار و شماره دهی پرونده از طریق کامپیوتر و ثبت اطلاعات در کامپیوتر

8- ارسال پرونده بیمار به بخش پس از اطمینان از آمادگی پرسنل بخش برای پذیرش بیمار

 9- ایجاد ارتباط منطقی با بخش جهت مبادله اطلاعات بیماران

10-تعیین نوبت مجدد پذیرش طبق دستور پزشک

11 - انجام امور رایانه ای مربوط به انتقال بیماران از یک بخش به بخش دیگر

12-دریافت پرونده بیماران ترخیص شده و کنترل کمی

13 - راهنمایی و همکاری با کار آموزان رشته مدارک پزشکی در حیطه کاری خود

 14- همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان

15- دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل

16-پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود

شرح وظایف کارشناس کد گذاری مدارک پزشکی:

 

 


-مطالعه دقیق پرونده پزشکی بیماران بستری ، سرپایی و اورژانس جهت تعیین تشخیص اصلی و نوع اقدام

کدگذاری صحیح تشخیص های بیماری ها با استفاده از کتاب طبقه بندی بین المللی بیماری ها  و رعایت قوانین ذیربط

کدگذاری صحیح اقدامات درمانی و جراحی با استفاده از جلد سوم کتاب اقدامات طبقه بندی بیماریها در آمریکا  و رعایت قوانین ذیربط

کدگذاری صحیح علل خارجی حوادث از جمله تصادفی ها با استفاده از کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها  و رعایت قوانین ذیربط

 -کدگذاری صحیح علت اصلی و علل زمینه ای فوت با استفاده از کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها  و رعایت قوانین ذیربط

تعیین و گزارش  بیماری اصلی بیمارستان در هر ماه ، فصل ، 6 ماه و سالیانه به مسئول بخش مدارک پزشکی

راهنمایی و همکاری با کار آموزان رشته مدارک پزشکی در حیطه کاری خود

 -همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان

دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل

پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود

شرح وظایف کارشناس بایگانی پزشکی و امور رایانه

 

-

 تفکیک و تنظیم (مرتب سازی) پرونده های تحویل گرفته شده ازحسابداری ترخیص

-تفکیک پرونده ها براساس شماره جدید یا قدیم

پوشه کردن پرونده ها با شماره جدید

-الصاق گزارش آزمایشگاه- رادیولوژی- پاتولوژی در پرونده بیماران

 -پاسخگویی و همکاری با پزشکان- محققان و دانشجویان مراجعه کننده به واحد جهت امور تحقیقاتی و آموزش

-بایگانی پرونده های بستری براساس روش استاندارد تعیین شده

-بایگانی پرونده های اورژانس و سرپایی

-گرفتن نقص پرونده ها و ارسال پرونده های دارای نقص به بخش های مربوطه جهت رفع نقص

برآورد سالیانه اوراق و پوشه های پرونده های بخش مدارک پزشکی و پیگیری کامل جهت تهیه آنها

-ثبت ورود و خروج پرونده ها در واحد

 -تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق و بایگانی مدرک فوت آنها

-پاسخ به مکاتبات مربوط با پزشکی قانونی و ارگانهای دیگر با استفاده از سوابق و اطلاعات پزشکی و با هماهنگی مسئول مربوطه

برآورد فضای فیزیکی و قفسه های مورد نیاز بایگانی برای گسترش آتی

ذخیره و بازیابی اطلاعات پرونده بیماران با استفاده از کامپیوتر

گرفتن گزارشات آماری درباره بیماریها و اعمال جراحی از کامپیوتر برای محققان با هماهنگی مسئول بخش

 -راهنمایی و همکاری با کار آموزان رشته مدارک پزشکی در حیطه کاری خود

-همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان

دارا بودن حسن خلق و روابط عمومی بالا برای برقراری ارتباط با ارباب رجوع و پرسنل

پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ :
1401/08/08
تعداد بازدید:
2528
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal