۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
تداركات و امين اموال

معرفي

تصوير

 

نام و نام خانوادگي:  امين كريم يار

 

 

سمت: مسئول واحد تداركات و امين اموال

تلفن: 54504509-071 داخلي 205

شرح وظايف مسئول واحد تداركات و امين اموال

1- تطابق كالا با برگه درخواست،بررسي كالا از نظر صحت،سلامت،صدمه ديدگي ومرغوبيت با حضور درخواست كننده كالا

2- كنترل تعداد قطعات جانبي كالاها از نظر كيفي وكمي

3- صدور قبض انباروالصاق برچسب اموال

4- كسب اطلاع از جابجايي كالاها وكنترل اموال تحويل شده قبلي از نظرصحت وسلامت در قالب فرم مربوطه  هنگام جابجايي كالاهاي تحويلي

5- تحويل اموال مورد جابجايي به تحويل گيرنده جديدواخذ امضاهاي لازم

6- به روز آوري فرم جا به جايي كالا،صورت برداري جديد از اموال تحويلي هر شش ماه يكبار

7-تنظيم صورت حسابهاي رسيده از روي رسيدهاي انبار وثبت مشخصات كامل اموال شامل: كشور سازنده،كارخانه سازنده،مدل،سريال،ابعاد ورنگ

8-ارسال صورتحسابهاي رسيده هر شش ماه يكبار به مديريت امور مالي دانشگاه

9-پيگيري مغايرتهاي احتمالي دراموال شبكه تاحصول نتيجه

10-ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبني بر صحت صورتحسابهاي رسيده

11-تنظيم سند انتقال اموال خارج شده از واحد وارسال آن به اداره اموال دانشگاه

12-تهيه صورت حسابهاي فرستاده جهت اداره اموال دانشگاه

13-در صورت سرقت اموال،گزارش به مدير واحدودر صورت كشف، كنترل از نظر سالم بودن

14-اخذ مجوز خروج براي اموال تعميري از سوي مدير مربوطه وكنترل آن پس از برگشت

15- پيش بيني احتياجات واحد و اقدام به اخذ اعتبارات لازم

16- تهيه گزارشات لازم جهت مقام مافوق.

17- انجام ساير امور محوله

 

 

تاریخ :
1397/02/31
تعداد بازدید:
1803
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal