۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۱ خرداد
تداركات و امين اموال

معرفی

تصویر

 

نام و نام خانوادگی:  امیر فرد

 

 

سمت: مسئول واحد تدارکات و امین اموال

تلفن: 54504509-071 داخلی 205

شرح وظایف مسئول واحد تدارکات و امین اموال

1- تطابق کالا با برگه درخواست،بررسی کالا از نظر صحت،سلامت،صدمه دیدگی ومرغوبیت با حضور درخواست کننده کالا

2- کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از نظر کیفی وکمی

3- صدور قبض انباروالصاق برچسب اموال

4- کسب اطلاع از جابجایی کالاها وکنترل اموال تحویل شده قبلی از نظرصحت وسلامت در قالب فرم مربوطه  هنگام جابجایی کالاهای تحویلی

5- تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدیدواخذ امضاهای لازم

6- به روز آوری فرم جا به جایی کالا،صورت برداری جدید از اموال تحویلی هر شش ماه یکبار

7-تنظیم صورت حسابهای رسیده از روی رسیدهای انبار وثبت مشخصات کامل اموال شامل: کشور سازنده،کارخانه سازنده،مدل،سریال،ابعاد ورنگ

8-ارسال صورتحسابهای رسیده هر شش ماه یکبار به مدیریت امور مالی دانشگاه

9-پیگیری مغایرتهای احتمالی دراموال شبکه تاحصول نتیجه

10-ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورتحسابهای رسیده

11-تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد وارسال آن به اداره اموال دانشگاه

12-تهیه صورت حسابهای فرستاده جهت اداره اموال دانشگاه

13-در صورت سرقت اموال،گزارش به مدیر واحدودر صورت کشف، کنترل از نظر سالم بودن

14-اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه وکنترل آن پس از برگشت

15- پیش بینی احتیاجات واحد و اقدام به اخذ اعتبارات لازم

16- تهیه گزارشات لازم جهت مقام مافوق.

17- انجام سایر امور محوله

 

 

تاریخ :
1401/08/08
تعداد بازدید:
2002
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal