۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۱ خرداد
شرح وظايف پرسنل واحد راديولوژي

شرح وظايف پرسنل واحد راديولوژي:

 

شرح وظايف مسئول فني واحد راديولوژي(راديولوژيست)

1-   سرپرستي كليه امور فني و اداري بخش

2-  كنترل و مراقبت وضعيت بهداشتي،ساختاني ،دارويي وتجهيزات بخش و تطبيق آنها با استانداردهاي ارزشيابي بهداشت، درمان وآموزش پزشكي

3-  كنترل حضور وغياب وعملكرد كيفي پزشكان راديولوژي و كاركنان فني و اداري واحد تحت سرپرستي

4-  تعيين اولويت پذيرش و بررسي وضعيت بيماران اورژانسي

5-  نظارت بر برآورد تنظيم درخواست تجهيزات پزشكي و مصرفي

6-  حضور مستمر وفعال در ساعات تعيين شده و نوبت كاري درج شده در پروانه مسئول فني واحد زيربط

7-   نظارت بركيفيت و قابل استفاده بودن تجهيزات و ملزومات بخش و نيز داروهاي موجود در بخش

8-  نظارت برحسن انجام خدمات تشخيصي درماني

9-  نظارت برثبت گزارش دقيق عملكرد،آمار واطلاعات مربوط به بخش به تفكيك خدمات تشخيصي ودرماني

10-  پيروي و رعايت كليه مقررات ودستورالعمل هاي صادره از سوي مراجع ذيصلاح در ارتباط با حرفه شغلي

11- تهيه وتنظيم برنامه كاري قسمت هاي مختلف واحد

12- بررسي ونظارت برايمني كاركنان از لحاظ مخاطرات كار با پرتوهاي يونيزان ،ضوابط ساختماني و ...

 

شرح وظايف مسئول واحد راديولوژي

1-شركت در جلسات داخلي بيمارستان

 

2-همكاري با رياست مديريت و واحد هاي ديگر بيمارستان

 

3-پيگيري مسائل راديولوژي و برطرف كردن نقص فني دستگاهها و حفظ و نگهداري از اموال و تجهيزات راديولوژي

 

4-كنترل حضور و غياب پرسنل واحد راديولوژي

 

5-پيگيري جهت تهيه وسايل مورد نياز بخش

 

6-كنترل نهايي بيمه ها از نظر تاريخ ، امضا ،مهر پزشك قيمت و ارسال آنها به واحد بيمه گري

 

7-تهيه و تنظيم كشيك پرسنل واحد

 

8-تنظيم آمار ماهيانه و سالانه

  

9-تهيه گرافي از بيمار مثل ساير پرسنل

 

 

وظايف و مسئوليت‌هاي كارشناسان راديولوژي :

1.       پذيرش بيمار طبق درخواست پزشك

2.       كنترل بيمه‌ها با شخص بيمار

3.       كنترل مندرجات بيمه مثل تاريخ اعتبار و ساير موارد

4.       كمك و همياري مريض جهت وضعيت دادن به بيمار جهت انجام گرافي

5.       تهيه گرافي از بيمار طبق درخواست پزشك

6.       ظهور و ثبوت فيلم راديولوژي در تاريكخانه

7.       آماده نمودن دارو و سرويس هفتگي و ماهيانه دستگاه ظهور و ثبوت

8.       كمك به مسئول بخش جهت بهبود روند كار

9.       كمك به بيمار و پزشك مربوطه جهت تشخيص بيماري

 

شرح وظايف منشي راديولوژي يا متصدي امور دفتري پذيرش

1- پذيرش بيمار

2- كنترل دفترچه بيمار شامل تطبيق با هويت بيمار،تاريخ اعتبار

3- تعيين وقت لازم براي بيماراني كه نياز به آمادگي دارند يا نياز به نوبت قبلي خواهند داشت

4- تحويل فرم آمادگي يا فرم برائت يا رضايت نامه به بيمار وارائه راهنمايي هاي لازم

5- ثبت آماري عكسبرداري يا خدمات انجام شده در رايانه پذيرش واحد شامل؛شماره نظام پزشكي معالج،شرح خدمات انجام شده،كد پرتوكار يا شماره نظام پزشكي متخصص راديولوژي و ...

6- قيمت گذاري وممهور كردن نسخ مراجعان با توجه به شرح خدمات انجام شده ومشخصات اسمي واحد كاري

7-  تعيين و اعلام تعرفه مصوب براي مراجعين مشمول پرداخت فرانشيز ويا درخواست هاي آزاد وارجاع آنان به صندوق مالي مركز درماني

8-  تحويل عكس يا گزارش سونوگرافي پس از رويت نام بيماران و درج مشخصات آنان بر روي پاكت وارائه به بيمار يا بخش مربوطه

9-  ارجاع كليشه راديوگرافي يا نتايج ساير خدماتي كه نياز به گزارش پزشك متخصص راديولوژي دارد به پزشك راديولوژيست

10- راهنمايي وهدايت بيمار جهت اخذ خدمات شامل داشتن آمادگي،ارجاع به پزشك متخصص وكادر فني

11- پاسخگويي به تلفن هاي بخش وتحويل مكاتبات ومرسولات اداري به مسئولين مافوق

12-  مرتب نمودن تابلوهاي اعلانات بخش

13- انجام ساير مواردي كه در حدود مقررات از طرف مافوق ارجاع مي گردد.

تاریخ :
1397/02/30
تعداد بازدید:
8512
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal