۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۱ خرداد
کنترل عفونت

مرکزمدیریت حوادث وفوریت های پزشکی جهرم

بهمن پور

   نام و نام خانوادگی: یداله بهمن پور         

   سمت: مسئول کنترل عفونت

   تلفن تماس: 07154449900

   پست الکترونیک

سوابق

 

کارشناس اورژانس بیمارستانی

مدرک دانشگاهی : کارشناس پرستاری

سال اخذ مدرک دانشگاهی :1381-82 از دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

3 سال مسئول پایگاه 1 شهری

3سال مسئول پایگاه 2 شهری

5سال مدرس گروه فوریتهای پزشکی

11سال مسئول آموزش اورژانس

از سال 1398تاکنون به عنوان مسئول کنترل عفونت اورژانس جهرم

 

شرح وظایف


  1. شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش
  2. بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی
  3. همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر درمانی ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکار ی سوپروایزر آموزشی
  4. شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها برگزار می شود
  5. تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان اورژانس 115و ارائه گزارش از موارد مثبت
  6. ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان
  7. نیازسنجی آموزش کارکنان بیمارستان در عفونتهای بیمارستانی و پیگیری از تجربه آموزشهای ارائه شده مورد نیاز برای رعایت قوانین و مقررات کنترل عفونت
  8. تهیه و تدوین دستورالعملهای کنترل عفونت های بالینی جهت بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت
  9. همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستان برای تشخیص، تحقیق، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیریهای بیمارستانی
  10. شرکت در جلسات کمیته کنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی با رعایت احتیاط های همه جانبه

 

تاریخ :
1399/05/22
تعداد بازدید:
1016
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal