۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين
تاریخچه کنترل کیفیت و ارزیابی

 تاريخچه اورژانس و واحد ارزيابي ونظارت  و كنترل كيفي

پس از حادثه دردناك فرو ريختن سقف انتظارفرودگاه مهر آباد  تهران بدليل ارتعاشات ناشي از سرو صداي موتور جت هاي غول پيكر در سال 1352 كه طي آن 16 نفر كشته و 11 تن مجروح شدند نياز به طراحي سيستمي كه بتواند در چنين موقعيتهاي به كمك مصدومين و مجروحين بشتابند احساس شد. در همين راستا سيستم اورژانس پيش بيمارستاني با همكاري كشور امريكا در سال 1354 راه اندازي شد ..

يك سال بعد يعني در سال 1355 اورژانس پيش بيمارستاني در جهرم راه اندازي شد و همزمان در مركز خفر شروع به كار كرد .

همچنين واحد كنترل كيفي و نظارت و ارزيابي در سال 1385 در اورژانس تهران شروع به كار كرد.

و در جهرم واحد كنترل كيفي و نظارت و ارزيابي در سال 1389 توسط كارشناس فوريتها( محمد رحمانيان) راه اندازي شد.

هدف سيستم اورژانس پيش بيمارستاني و كليه پرسنل زحمتكش اين مجموعه كاهش درد و رنج بيماران و مصدومين و بهبود وضعيت سلامت انها ميباشد.

به منظور دستيابي به اهداف والا و مقدس بايد كليه اعضاي سيستم و ستاد با همكاري و همدلي صميمانه از نقش هاي و مسئوليتهاي خود آگاه بوده و در راستاي دستيابي به اين هدف تلاشي در خور و مداوم را داشته باشند.

واحد كنترل كيفي و نظارت و ارزيابي مسئول تهيه ، اجرا ، پيگيري و كنترل برنامه استراتژيك بهبود كيفيت  اورژانس ميباشد و براي دستيابي به هدف نيازمند همكاري و مشاركت تمامي اعضاي سيستم ميباشد.

هدفي كه جامعه(كه خود ما و خانواده يمان جزي از آن هستيم ) از آن بهره مند خواهيم شد و رضايت مردم و رضايت خداوند را به دنبال خواهد داشت.

تنها در اين صورت است كه تمامي ما از كار خود و نقشي كه در جامعه خود ايفا مي كنيم احساس رضايت و خشنودي خواهيم كرد.

اين لذتي بزرگ و ارزشمند است .

 

 

 

تعريف عملياتي كنترل كيفيت و نظارت و ارزيابي  در اورژانس:

نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي فرآيند هاي ارائه خدمات و عملكرد كاركنان به منظورارتقاء مستمر كيفيت ارائه خدمات پيش بيمارستاني.

شناسايي سطوح عملكرد (استانداردها)جهت تسهيل فعاليت هاي بهبود مستمر كيفيت و ارزيابي فوريت هاي پزشكي امري حياتي است .استانداردها مي توانند براي هريك از فعاليتهاي مشخص فوريت هاي پزشكي به كار روند .هر چند كه تعيين بعضي استانداردهاي مرتبط با موضوعات ذهني مثل "رضايتمندي بيماران در رابطه با مراقبت هاي پيش بيمارستاني"  بسيار مشكل هستند .

استانداردها ممكن است اشكال متفاوتي داشته باشند. يك استاندارد مي تواند حداقلي باشد كه بايد به آن دست پيدا كرد  يا داراي شرايط ايده آل ولي با هدف قابل دستيابي باشد يا ممكن است به صورت هدفي باشد كه تعمداً در سطح بالايي از مطلوبيت تعريف شده تا انگيزه لازم را در زمينه سرمايه گذاري بيشتر به منظور افزايش امكان دستيابي به آن هدف ايجاد شود .

 

 

نقش تكنسين فوريتهاي در بهبود كيفيت خدمات اورژانس پيش بيمارستاني

پيكره اصلي سيستم اورژانس پيش بيمارستاني را تكنسين فوريتهاي پزشكي تشكيل ميدهد . كساني كه در بطن ماموريت قرار

مي گيرند و به مدد جويان خدماتي را ارئه مي دهند.

به همين دليل نقش عمده اي را در روند دستيابي سيستم به هدف خود ايفا ميكنند .

نقش و وظيفه تكنسين فوريتهاي پزشكي به قرار زير ميباشد:

1-انجام ماموريت به نحوه صحيح و بازبيني و بررسي و آناليز ماموريتها و انعكاس نتايج حاصله به QC

2-جمع اوري و انتقال فيدبك هاي بيمار . همرا بيمار يا ساير همكاران بيمارستاني

3-نگهداري از تجهيزات و استفاده بجا و صحيح از انها

4-مشاركت در آموزش مدام

5-تمرين مهارت ها بصورت مداوم

......

 

 

 

 

 

شرح وظايف واحد نظارت و كنترل كيفيت مركز اورژانس جهرم:

1- تكميل چك ليست پايش و نظارت مركزي و محيطي بر عملكرد كليه كاركنان  

2- تدوين برنامه زمان بندي بازديد از پايگاه هاي تحت پوشش

3- بررسي شكايات و انعكاس تشكرات مردمي

4- پيگيري شكايت و انتقادات در حيطه تحت پوشش اورژانس

5- تنظيم و اعمال نظارت مستمر توسط  كميته نظارت " كه شامل ريس ، مديريت اورژانس، مسئول كنترل كيفيت و مسئول آموزش و مسئول ارتباطات  و نقليه مي باشد"

6- ايجاد تعامل با واحد آموزش در جهت ريشه يابي و نياز سنجي اموزشي جهت ارتقاء كيفيت خدمات و آموزش كاركنان و واحدها   براي كاهش خطا ها و شكايت

7- تدوين برنامه تشويق و تنبيه  كليه كاركنان تحت پوشش

8- كنترل آمبولانس هاي پشتيبان به صورت ماهانه از لحاظ تجهيزات و بنزين

9- ثبت عملكرد پرسنل در پرونده كنترل كيفيت

10-                       نظارت بر مراكز آمبولانس هاي خصوصي

11-                       نظارت كيفي و كمي بر خريد تجهيزات پزشكي

12-                       اجراي طرح تكريم ارباب رجوع  

13-                       ,……  

 

.

بهبود كيفيت و سيستم فوريت هاي پزشكي:

اهميت كنترل كيفيت : اورژانس شبه نظامي و خط اول درمان

به منظور آگاهي واحد كنترل كيفيت از اطلاعات مرتبط با فرايند هاي موجود در اورژانس 115 سيستمي طراحي گرديده تا به وسيله آن از طريق تكميل فرم گزارش سوپروايزر مركز اعزام مربوط و بررسي مكالمات  ضبط شده  و مشكلات، فرم هاي ارزيابي پايگاه و عملكرد پرسنل ، و بازرسي هاي محسوس و نامحسوس و طرح تكريم ارباب رجوع و بررسي شكايات و كليه اطلاعات مربوط به فرايند ها و عملكرد پرسنل و سيستم ، به واحد كنترل كيفيت (QC) ارائه گردد.
 
 
 
 
تاریخ :
1395/12/24
تعداد بازدید:
2892
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal