۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
رتبه هاي كسب شده المپياد

 

رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مرحله کشوری المپیاد سال1388الی1399

*رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مرحله گروهی آزمون اولین المپیاد کشوری حیطه تفکر علمی در علوم پایه در سال 1388: رتبه6

*رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مرحله  انفرادی آزمون اولین  المپیاد کشوری حیطه تفکر علمی در علوم پایه در سال 1388: رتبه8

*رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مرحله گروهی  آزمون دومین المپیاد کشوری حیطه استدلال بالینی در سال 1389: رتبه8

*رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مرحله انفرادی آزمون چهارمین المپیاد کشوری حیطه علوم پایه در سال1391: رتبه7

*رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مرحله انفرادی آزمون پنجمین المپیاد کشوری حیطه استدلال بالینی در سال1392: رتبه11

*رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مرحله انفرادی آزمون ششمین المپیاد کشوری در سال1393: کسب 9 مدال(1طلا،1 نقره و 7 برنز)

*رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مرحله انفرادی آزمون هفتمین المپیاد کشوری در سال1394: کسب مقام 6و8 و11کشوری

*رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مرحله انفرادی آزمون هشتمین المپیاد کشوری در سال1395: کسب 7لوح افتخار کشوری

*رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مرحله انفرادی آزمون نهمین المپیاد کشوری در سال1396: راهیابی4نفر از دانشجویان به مرحله کشوری و کسب مدال طلای المپیاد حیطه فلسفه پزشکی

*رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مرحله انفرادی آزمون دهمین المپیاد کشوری در سال1397: راهیابی2نفر از دانشجویان به مرحله کشوری و کسب مدال برنز المپیاد حیطه مدیریت نظام سلامت

*رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مرحله انفرادی آزمون یازدهمین المپیاد کشوری در سال1398: راهیابی 3نفر از دانشجویان به مرحله کشوری و کسب مدال طلای حیطه تفکرعلمی در علوم پایه و لوح افتخار حیطه کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم

*رتبه های کسب شده توسط دانشگاه علوم پزشکی جهرم در مرحله انفرادی آزمون دوازدهمین المپیاد کشوری در سال1399: راهیابی 5نفر از دانشجویان به مرحله کشوری

کسب یک مدال طلای گروهی ، یک مدال برنز انفرادی و یک لوح افتخار توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال1399-1400

 

 


 

تاریخ :
1400/03/17
تعداد بازدید:
552
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal