۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۴ مهر
كميته مشورتي دانشجويي
مقدمه
 كميته مركزي دانشجويي كه تحت عنوان"كميته مركزي دانشجويي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي"مي باشد، نهادي است كه زير نظر مركز مطالعات و توسعه ي آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي جهرم ، راستاي سياست هاي اين مركز فعاليت مي نمايد. اين كميته به هيچ گروه خاصي وابسته نبوده و بدون هيچ گونه جهت گيري سياسي ، در عرصه هاي مختلف آموزشي و پژوهشي در راستاي بهبود وضعيت آموزشي دانشگاه گام بر مي دارد و از اين پس هر جا نامي از كميته آورده شود منظور"كميته مركزي دانشجويي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي"مي باشد. اين كميته كارخودرادرسال 1386 شروع كرداما بدليل فارغ التحصيلي اعضاي دانشجويي براي مدتي فعاليت خاصي نداشت تا اينكه درسال 1388باعضوگيري جديد فعاليتش را ازسرگرفت.
شرح وظايف
زمينه سازي براي بهره گيري از خلاقيت و طرح ها و ايده هاي نوآورانه آموزشي دانشجويان انتقال مشكلات ، انتقادات و پيشنهادات دانشجويان درحيطه هاي آموزشي از طريق كميته مشورتي به سطوح مديريت كلان آموزشي دانشگاه و معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
بستر سازي تعامل وتبادل تجارب و فعاليت هاي دانشجويي درحيطه هاي آموزش علوم پزشكي
ايجاد فرهنگ مشاركت واحساس مسئوليت دربين دانشجويان براي ارتقاي كيفي آموزشي
بسترسازي براي تعامل آگاهانه ،علمي و فعال دانشجويان بانظام آموزشي جاري درجهت ارتقاي برنامه هاي آموزشي
اهداف كميته ي دانشجويي
تلاش جهت هدفمند كردن آموزش پزشكي در راستاي علم توحيد محور -
آموزش و آگاه سازي دانشجويان در حيطه هاي مختلف آموزشي -
.ايجاد فرهنگ تعهد و احساس مسئوليت در برابر مسائل آموزشي در بين دانشجويان -
حركت در جهت استراتژي دانشجو محوري و علم محوري -
ايجاد بستري مناسب جهت توانمند سازي علمي و عملي دانشجويان به منظور افزايش پويايي دانشگاه و شكستن مرزهاي دانش-
 


  


 


 
 
تاریخ :
1395/02/27
تعداد بازدید:
31
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal