۱۴۰۲ جمعه ۴ فروردين
مقدمه و تاریخچه

 

 
اعتباربخشی مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی :

یکی از روش های ارزشیابی که منجر به بهبود فرایند ها و ارتقای کیفی یک موسسه می شود، اعتباربخشی است که در دو دوره در سال های 1392 و 1393 در کلیه مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی اجرا گردید. با توجه به نتایج مثبت اجرای این برنامه در ارتقای کیفی مراکز مطالعات در دوره های مذکور و در راستای پیاده سازی برنامه های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به پیشنهاد معاونت محترم آموزشی وزارت، اعتباربخشی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در دستور کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت. از این رو به عنوان گام نخست، پیش نویس استانداردهای اعتباربخشی مراکز با بهره گیری ازمستندات موجود و مشاوره با صاحبنظران مربوطه درسال1399 تهیه گردید و پس از کسب نظرات مراکز و انجام اصلاحات لازم و بررسی و تصویب در کمیسیون اعتباربخشی و ارائه و تصویب در دبیرخانه شورای گسترش به مراکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ گردید و دراسفندماه1399 وفروردین ماه1400ارزیابی درونی در دانشگاه انجام و درسامانه اعتباربخشی وزارت باتعداد بیش از 110شاخص در 9 حوزه بارگذاری گردید و کیفیت آموزش یا محوریت میزان فعالیت و مسولیت پذیری مرکز توسعه طی سال های 96 تا 99توسط ارزیابان بیرونی مورد ارزیابی قرار گرفت و مستندات کلیه فعالیت های انجام شده توسط تیم ارزیاب معرفی شده از وزارت خانه طی اسفند 99 تا خرداد 1400 مورد بررسی قرار گرفته است و باعنایت خداوند،حمایت مسئولین ارشددانشگاه ،جناب آقای دکتررحمانیان(ریاست محترم دانشگاه) ،جناب آقای دکتر رعیت دوست و جناب آقای دکترروستازاده (معاونین محترم آموزشی فعلی و اسبق دانشگاه) همکاری اعضای هیات علمی همکار با مرکز توسعه، مسولیت پذیری سرکارخانم دکتر صدیقه نجفی پور (مدیر محترم ومسئول اعتباربخشی مرکز توسعه) و سخت کوشی سرکارخانم ها عاطفه کرم زاده(مدیرداخلی و دبیرمحترم اعتباربخشی مرکز توسعه)، فاطمه فرهمندجو و حمیده احسانیان(کارشناسان محترم مرکز توسعه) همه تلاش ها به بار نشست و نتیجه اعتبار بخشی مراکز توسعه در قالب معرفی دانشگاهایی با رتبه عالی؛رتبه خوب و دانشگاههای مشروط توسط معاونت محترم آموزشی وزراتخانه جناب دکتر حق دوست اعلام گردید. نتایج اعلام شده اعتبار بخشی نشان داد 5 دانشگاه در کل کشور حائز رتبه عالی شدند و با اعلام نتایج از سوی وزارتخانه درتیرماه1400 EDC دانشگاه علوم پزشکی جهرم دربین بیش از50دانشگاه علوم پزشکی کشور، درکنار دانشگاه های اصفهان،مازندران، البرز،یزد به عنوان5 مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی برتر کشور در اعتباربخشی گردید.

حیطه های اعتباربخشی :

حیطه اول: حاکمیت و رهبری

حیطه دوم: طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

حیطه سوم: توانمندسازی آموزشی اعضای هیأت علمی

حیطه چهارم: ارزشیابی آموزشی

حیطه پنجم: برنامه ریزی درسی

حیطه ششم: پژوهش در آموزش

حیطه هفتم: توسعه آموزش پزشکی مبتنی بر بهترین شواهد و دانش پژوهی آموزشی

حیطه هشتم : جشنواره آموزشی شهید مطهری و همایش های آموزش پزشکی

حیطه نهم: فعالیت های دانشجویی توسعه آموزش پزشکی

اعضای کمیته اعتبار بخشی:

جناب آقای دکتر محمد رحمانیان(رئیس دانشگاه-عضو کمیته)/جناب آقای دکتر رعیت دوست (معاون آموزشی دانشگاه- عضو کمیته)/ سرکار خانم دکتر نجفی پور (مدیر مرکز مطالعات و توسعه- مسئول اعتباربخشی)/ سرکارخانم دکتر عبیری (مسئول EDO دانشکده پزشکی و عضوکمیته اعتباربخشی )/ سرکارخانم فروزان(مسئول EDO دانشکده پرستاری و پیراپزشکی و عضوکمیته اعتباربخشی )/جناب آقای دکتر چگین(مسئول EDO بیمارستان پیمانیه و عضوکمیته اعتباربخشی )/ سرکارخانم دکتر سفیدفرد(مسئول EDOبیمارستان مطهری و عضوکمیته اعتباربخشی )/اعضای هیات علمی همکار با EDC/اعضای هیات علمی گروه آموزش پزشکی/کارشناسان مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

مسئول : سرکارخانم دکتر صدیقه نجفی پور

دبیر مربوطه: سرکارخانم عاطفه کرم زاده


تاریخ :
1400/04/10
تعداد بازدید:
420
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal